Nieuws |

Studiebezoek delegatie uit vijf Centraal Aziatische landen

Studiebezoek delegatie uit vijf Centraal Aziatische landen

Op 10 oktober 2017 bezocht een delegatie uit de Centraal Aziatische regio het Trimbos-instituut. Het bezoek werd door het Trimbos-instituut georganiseerd in het kader van het samenwerkingsproject Central Asia Drug Action Programme (CADAP). De delegatie uit vijf Centraal Aziatische landen bezocht Nederland om het Nederlandse en Europese drugsbeleid te bestuderen.

De delegatie verbleef van maandag 9 tot donderdag 12 oktober 2017 in Nederland. De vijftien deelnemers uit Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan waren allen afkomstig van ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Ernstige drugsproblematiek

De Centraal Aziatische regio heeft te maken met ernstige drugsproblematiek. Landen in deze regio hebben grote populaties opiaatgebruikers met ernstige volksgezondheidsproblemen. Zo heeft bijvoorbeeld Kazachstan naar schatting meer dan 110.000 opiaatgebruikers op een totale bevolking van 16 miljoen inwoners.

Harde aanpak

Het huidige drugsbeleid in deze regio wordt vooral gekenmerkt door een harde law & order aanpak. Harm reduction programma’s (zoals spuitenomruilprogramma’s en methadonbehandeling) bestaan wel, maar hebben onvoldoende bereik om effect te hebben en een bijdrage te leveren aan drugsgerelateerde gezondheidsproblematiek. Toch zijn er ook ontwikkelingen in de regio die op een modernisering van het drugsbeleid wijzen.

CADAP programma

Het CADAP programma, gefinancierd door de Europese Commissie, richt zich op het ondersteunen van lokale regeringen in het ontwikkelen van een drugsbeleid dat stoelt op een wetenschappelijke aanpak en waarin gezondheid en mensenrechten centraal staan. Het Trimbos-instituut is hierin sinds 2016 betrokken. De afgelopen jaren is de beleidssituatie in de betreffende landen onderzocht, zijn knelpunten en mogelijkheden tot verbetering geïnventariseerd en wordt concreet gewerkt aan kennisuitwisseling op specifieke gebieden, zoals drugsmonitoring, evidence-based preventieprogramma’s, methadonbehandeling en de aanpak van New Psychoactive Substances.

In dit kader werd het studiebezoek aan Nederland georganiseerd. Naast het bezoek aan het Trimbos-instituut waar de delegatie presentaties kreeg over de mogelijkheden van beleids- en interventie-instrumenten, waren er presentaties van verschillende ministeries en zijn er bezoeken gebracht aan een aantal harm reduction programma’s.

Bijeenkomst in Brussel

Het bezoek werd afgesloten met een speciale bijeenkomst in Brussel waar de delegaties uitgenodigd waren door de Europese Commissie in het kader van de Europese Centraal Aziatische samenwerking. In deze bijeenkomst werden de resultaten tot nu toe van het CADAP project gepresenteerd en kregen de vijf landen de gelegenheid hun beleid te presenteren. Naar verwachting wordt de programmering tot eind 2019 verlengd. Ook werd de wens tot een vervolgprogrammering in de verdere toekomst besproken.

Meer informatie

John-Peter  Kools

Stuur een bericht aan contactpersoon John-Peter Kools
of bel +31 (0)30 – 2959(344)

John-Peter Kools
Senior Drug Policy Advisor Drugs