Strategische verkenning Depressiepreventie verschenen

Strategische verkenning Depressiepreventie verschenen

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut een Strategische verkenning Depressiepreventie opgesteld. In deze publicatie wordt een gerichte aanpak verkend voor risicogroepen, zoals pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers.

In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassenen ooit in het leven een depressie. Per jaar maken ongeveer 546.500 volwassenen een depressieve episode door en jaarlijks krijgen zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie. Naar schatting hadden in 2011 bijna 800.000 mensen, inclusief jongeren en ouderen, een stemmingsstoornis. Depressie is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het staat al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Effectieve preventie van depressie is mogelijk, en is in veel gevallen ook kosteneffectief.

Zes risicogroepen
Om de incidentie van depressie daadwerkelijk en substantieel te verminderen zijn zes risicogroepen voor een gerichte aanpak benoemd. Het uitgangspunt voor de gerichte aanpak is de logische verbinding van de risicogroep aan de plaatsen waar de groep zich bevindt (setting) en de zorgverleners/ professionals die horen bij die setting. Vragen zijn: waar is de risicogroep te vinden en bij wie past signalering van depressieve klachten? Welke effectieve preventieve interventies zijn er en wie kan de risicogroep door leiden naar deze interventies? Een gerichte aanpak wil zeggen dat de aanpak per risicogroep zoveel als mogelijk gestandaardiseerd is, liefst binnen (landelijk) bindende kaders.

In deze Strategische verkenning, die op 6 mei is aangeboden aan de Tweede Kamer, staan de resultaten beschreven. Download de Strategische verkenning via de knop onderaan dit bericht.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)