Stepped care biedt meerwaarde in de zorg voor depressie

Stepped care biedt meerwaarde in de zorg voor depressie

Passende zorg, die zo licht als mogelijk is en zo intensief als nodig is, biedt meerwaarde in de zorg voor mensen met een depressie. Op woensdag 7 november 2018, verdedigde Jolanda Meeuwissen haar proefschrift ‘The case for stepped care – Exploring the applicability and cost-utility of stepped-care strategies in the management of depression’ succesvol en overtuigend ten overstaan van de Promotiecommissie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

De meerwaarde van stepped care (getrapte zorg) kan bestaan uit:

  1. Verbeterde ondersteuning bij de besluitvorming, gepastere behandeling en betere uitkomsten voor patiënten.
  2. Verbeterde kwaliteit van de zorgverlening.
  3. Verbeterde kostenutiliteit – dit wil zeggen: meer gezondheidswinst uitgedrukt in gewonnen kwaliteit van leven.

Volgens het stepped care-model in het proefschrift van Jolanda Meeuwissen geeft verbetering van de zorg in één van deze opzichten ook verbetering in de beide andere opzichten. Door aan alle patiënten passende zorg te bieden, worden behandelingen beter en eerder beschikbaar voor wie deze daadwerkelijk nodig heeft, zo is de veronderstelling.

‘Persoonlijke behandeling essentieel’

Het proefschrift draagt bij aan de evidentie voor de toepasbaarheid, aannemelijkheid, effectiviteit en kostenutiliteit van stepped care-strategieën voor depressie.

“De conclusie is, ten eerste, dat stepped care-strategieën die steeds goed aansluiten op de unieke patiënt, de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van de patiënt én de verschijningsvorm van de depressie, essentieel zijn in het verkrijgen van optimale behandelresultaten bij depressie”, zegt Jolanda Meeuwissen. “De behandelkeuze is namelijk altijd omgeven door onzekerheid, over de diagnose, de prognose, te verwachten behandeleffecten en onbedoelde effecten, zoals bijwerkingen. Stepped care-strategieën ondersteunen zorgprofessionals, en hun patiënten, bij het nemen van beslissen in onzekerheid, waarbij de risico’s van zowel overbehandeling als onderbehandeling worden afgewend.”

“En ten tweede, bij kwaliteitsverbetering van de depressiezorg is het van cruciaal belang dat de focus ligt op het bereiken van gezondheidswinst voor patiënten.”

Rol voor beleidsmakers en zorgprofessionals

Beleidsmakers kunnen de depressiezorg verbeteren door voorwaarden te scheppen om volgens stepped care-strategieën te werken. Hulpverleners kunnen de behandeling voor patiënten verbeteren door de beslissingsondersteunende instrumenten, zoals stepped care-algoritmes, te gebruiken – bij beslissen in onzekerheid.

Het proefschrift sluit aan bij het huidige debat over oplossingen voor het bieden van goede patiëntenzorg met beperkte middelen, een toenemende administratieplicht en financiële druk, en toenemende caseloads.

Meer over dit thema

Lees het proefschrift

Het proefschrift van Dr. Jolanda Meeuwissen is online in te zien.

Meer info