Nieuws |

Roken neemt toe als het nieuwe kabinet niet doorpakt’

Roken neemt toe als het nieuwe kabinet niet doorpakt'

“Overheid verslap niet en pak nu door op tabaksontmoediging!” Die oproep doet programmahoofd Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut, Marc Willemsen, in zijn blog: “Als we nu niet doorpakken met wetgeving rondom tabak, dan neemt het aantal rokers weer toe. De Rookvrije Generatie is dan nog verder weg!”

Tabaksontmoediging moet onder de aandacht blijven

Deze oproep komt op een belangrijk moment: het Nationaal Preventieakkoord moet namelijk een nieuw vervolg krijgen en tabaksontmoediging lijkt een ondergeschoven kindje van dit akkoord te worden. Willemsen: “De doelstellingen voor alcohol en voeding krijgen op dit moment terecht veel aandacht omdat hierbij het meest duidelijk is dat ze niet worden gehaald, maar ik maak mij zorgen over de doelstellingen voor roken. Als we nu niet doorpakken met wetgeving om roken in te perken, dan heeft dat weer méér rokers tot gevolg. Dit betekent dat er een grote groep in de samenleving nog steeds onnodig chronisch ziek wordt en vroegtijdig sterft.”

Preventieakkoord 2.0

Doordat er verkiezingen zijn geweest en er een nieuw kabinet komt, moet het preventieakkoord een vervolg krijgen. Willemsen: “Dit is ook een kans om ook de ambitie wat hoger te stellen: 5% rokers in 2040 is niet bijster ambitieus voor een land als Nederland. Dat betekent nog bijna 20 jaar lang accepteren dat een grote groep in de samenleving onnodig chronisch ziek wordt en vroegtijdig sterft. Frankrijk mikt op 2032 en Engeland op 2030. De Nieuw-Zeelandse minister van Volksgezondheid Ayesha Verrall heeft onlangs een plan gelanceerd om haar land tegen 2025 volledig rookvrij te maken. De Nieuw-Zeelandse regering wil niet leven met jaarlijks 4.500 tabaksdoden op haar geweten. Waarom doen we dat in Nederland wel met jaarlijks bijna 20.000 tabaksdoden?”


Het Nationaal Preventieakkoord
Om gezondheidsschade en zorgkosten te verminderen wil de overheid roken nadrukkelijk ontmoedigen. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen die moeten leiden tot een rookvrije generatie in 2040. Het preventieakkoord is een lange-termijn afspraak tussen de overheid en maatschappelijke organisaties. Doordat er verkiezingen zijn geweest en er een nieuw kabinet komt, moet het preventieakoord in de nieuwe kabinetsperiode een vervolg krijgen. Lees in de blog van Marc Willemsen zijn visie op het Preventieakkoord 2.0.


Meer over dit thema

Roken neemt toe als het nieuwe kabinet niet doorpakt

Lees in de blog van Marc Willemsen zijn visie op het Preventieakkoord 2.0.

Marc Willemsen
Programmahoofd Tabak