Nieuws |

Roken: een aantal feiten op een rij

Roken: een aantal feiten op een rij

Over het onderwerp roken doen verschillende, soms uiteenlopende cijfers de ronde. Neemt het aantal rokers af, of toe? Levert de tabaksverkoop geld op door de accijnsheffing, of kost het juist geld vanwege alle zorgkosten? Hoeveel stoffen bevat tabaksrook?

De variëteit in informatie heeft onder meer te maken met verschillen tussen onderzoeken en onderzoeksmethoden, het tijdsbestek waarin het onderzoek is verricht en de herkomst van de informatie (Nederland of het buitenland). In dit rapport van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging staan een aantal feiten op een rij met een bespreking van (de betrouwbaarheid van) de diverse bronnen.

Subthema’s 
De feiten zijn ingedeeld in enkele subthema’s: prevalentie van roken, kenmerken van tabak, ziekte en sterfte, verslaving en stoppen en maatschappelijke invloed. Verschillende monitoringsstudies komen aan bod, op basis waarvan uitspraken worden gedaan over het percentage rokers in Nederland. Daarnaast wordt voor een aantal effecten van tabaksgebruik, zowel fysiologische als maatschappelijke effecten, het bewijs kritisch besproken.

Bij het subthema ‘kenmerken van tabak’ worden enkele veel gemaakte aannames tegen het licht gehouden. Zo blijkt dat het aantal stoffen dat tabaksrook bevat een omstreden gegeven is; de wetenschappelijke basis voor de specifieke getallen die soms genoemd worden is mager en het getal is zeer sterk afhankelijk van de meetmethode. Wel is duidelijk dat er op dit moment minimaal zeventig typen kankerverwekkende stoffen in tabaksrook zijn geïdentificeerd, maar gezien de steeds preciezere analysetechnieken loopt dit aantal in de toekomst mogelijk op.

Meer informatie 

Esther Croes ecroes@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)