Nieuws |

Richtlijnen verslavingspreventie binnen het onderwijs

Richtlijnen verslavingspreventie binnen het onderwijs

Samen met Verslavingspreventie Nederland (VPN) heeft het Trimbos-instituut richtlijnen ontwikkeld voor middelenpreventie binnen het onderwijs. De richtlijnen zijn voor preventieprofessionals van instellingen voor verslavingszorg en GGD’en.

Vanuit de werkgroep Onderwijs van VPN is het afgelopen jaar gewerkt aan meer uniformiteit en duidelijkheid wat betreft middelenpreventie binnen het onderwijs. Het resultaat is een richtlijn. Per type onderwijs en per leeftijdsfase is in een helder overzicht te zien welke activiteiten en preventie programma’s ingezet kunnen worden op scholen.

De richtlijnen zijn bedoeld voor preventieprofessionals van instellingen voor verslavingszorg en GGD’en met als doel professionals meer duidelijkheid te geven over de manier van werken, de beschikbare effectieve interventies en de theoretische onderbouwing.

De richtlijn is te vinden op de website van De gezonde school en genotmiddelen en is te downloaden via de onderstaande link. Het is een dynamisch document dat regelmatig zal worden bijgewerkt aan de hand van nieuwe inzichten.

http://www.dgsg.nl/toolbox-dgsg/invoering-dgsg/visie

Voor meer informatie:
Bernard van ’t Klooster: preventie@novadic-kentron.nl