Regio Utrecht wil meer zicht op kwetsbare groepen tijdens COVID-19

Regio Utrecht wil meer zicht op kwetsbare groepen tijdens COVID-19

De gevolgen van de COVID-19 epidemie en begeleidende maatregelen hebben een grote impact op de bevolking en zijn niet gelijk verdeeld. Mensen kunnen op verschillende wijze kwetsbaar zijn voor zowel het virus als de aanpak ervan, met het risico dat bestaande gezondheidsverschillen toenemen.

“Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die in een sociaaleconomische achterstandspositie verkeren of juist door de coronacrisis in die positie komen door baan- of inkomensverlies. Ook kun je denken aan mensen met een psychische kwetsbaarheid”, licht collega Marja van Bon (senior onderzoeker Mentale gezondheid & Preventie) toe. 

Kwetsbare groepen minder zichtbaar

Het probleem is dat kwetsbare groepen ook minder zichtbaar zijn. Ze blijven buiten beeld in de diverse vragenlijstonderzoeken en peilingen en daarmee worden hun risico’s behoeften en problemen vaak moeilijk herkend. Hierdoor blijft de werkelijke aard en omvang van de problemen onduidelijk voor overheden en zorgverleners.

Kwetsbaarheden inzichtelijk maken en oplossen

Met ingang van 1 september 2020 is een Utrechts consortium een project gestart om dit soort kwetsbaarheden bij COVID-19 inzichtelijk te maken, op te lossen en opgedane kennis breder te verspreiden. Aanvankelijk is het project gericht op de regio Utrecht maar het doel is om lessen en inzichten met andere regio’s en ook internationaal te delen.

Over het consortium

De activiteiten vinden plaats door een consortium onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Deelnemende partijen zijn: Gemeente Utrecht, Gemeente Zeist, GGD Regio Utrecht, Nivel, Panel Meetellen Utrecht, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Al Amal en het Trimbos-instituut.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het COVID-19 programma van ZonMw en loopt tot eind juli 2022.

Meer over dit thema

Marja van Bon - Martens
Senior onderzoeker Publieke mentale gezondheid Mentale gezondheid & Preventie