Psychotische ervaringen gaan vaak samen met andere psychische aandoeningen zoals depressie

Psychotische ervaringen komen veel voor. Voorbeelden van psychotische ervaringen zijn als iemand: het gevoel heeft bespioneerd te worden door andere mensen, ervan overtuigd is dat anderen zijn of haar gedachten kunnen horen, of dat er via radio of tv speciale persoonlijk boodschappen worden gestuurd. Zo'n 16,5% van de volwassen Nederlanders heeft ooit in het leven een psychotische ervaring gehad. Psychotische ervaringen gaan vaak samen met andere psychische aandoeningen zoals depressie, angst en verslaving. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoek van het Trimbos-instituut, de Universiteit van Maastricht en de Open Universiteit legde de focus op psychotische ervaringen onder Nederlanders. Het blijft vaak niet bij één psychotische ervaring: van deze groep rapporteerde bijna één op de drie (30,1%) drie jaar later opnieuw tenminste één psychotische ervaring. Ongeveer één op de twintig Nederlanders (4,8%) rapporteerde in de drie jaar tussen de eerste en de vervolg meting van dit onderzoek voor het eerst een psychotische ervaring.

Volwassenen met een psychotische ervaring hebben vaak ook andere gezondheidsproblemen. Zo hebben zij bijna vier keer zoveel kans op een depressieve stoornis, angststoornis of alcoholverslaving. Daarnaast hebben ze ruim zeven keer vaker een cannabisverslaving of suïcidale gedachten.

“Psychotische ervaringen staan niet los van andere psychische problemen, maar komen vaak samen voor. Daarom is het belangrijk dat hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg ook altijd naar psychotische ervaringen vragen” – Karin Monshouwer, eerste auteur

NEMESIS en achtergrond onderzoek

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalige studie uitgevoerd door het Trimbos-instituut naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van alle gegevens van de 4.618 personen die aan vier metingen van deze studie deelnamen. Psychische aandoeningen zijn gemeten volgens de DSM-IV.

 

> het onderzoek is gepubliceerd in de Cambridge University Press

> ga naar psychosenet.nl voor meer informatie over psychoses

> voor meer informatie over suïcidale gedachten, ga naar 113.nl

Karin Monshouwer
Senior projectmedewerker Epidemiologie