Psychische klachten en alcohol

Psychische klachten en alcohol

Alcohol kan veel voorkomende psychische klachten zoals stress, relatieproblemen, depressieve gevoelen, angst en nervositeit veroorzaken, verergeren of in stand houden. Niettemin is alcohol geen geliefd gespreksonderwerp in de huisartsenzorg. Daarom ontwikkelde het Trimbos-instituut een handreiking om huisartsen en POH’s-GGZ te ondersteunen bij het bespreekbaar maken van de rol van alcohol in psychische klachten.

Alcohol is voor veel mensen een middel om te ontspannen en feestelijke gebeurtenissen te vieren. Maar mensen gebruiken alcohol ook om problemen te vergeten, pijn te verzachten, minder angstig of verlegen te zijn en depressieve gevoelens te bestrijden. Praten over je problemen met alcohol of er zelfs verslaafd aan raken, is echter taboe. Dat kan verklaren waarom patiënten zelden bij de huisarts of POH-GGZ op het spreekuur komen met een hulpvraag vanwege hun alcoholgebruik. Dat is geen reden om er als huisarts of POH-GGZ soms niet over te beginnen. Alcohol kan een adequate aanpak van de psychische klachten (en andere problemen) immers verhinderen.

Tools voor een adequate aanpak

Naast de handreiking is in samenwerking met een aantal POH’s-GGZ en een huisarts een bureaukaart voor huisarts en POH-GGZ ontwikkeld waarin in een oogopslag de stappen, feiten, tips en tools worden toegelicht. Ook wordt verwezen naar effectieve online programma’s voor het monitoren, minderen of stoppen van alcoholgebruik.

De handreiking en bureaukaart zijn gratis te downloaden in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Psychische klachten en alcohol – Handreiking voor huisarts en POH-GGZ

Samenvatting van de Handreiking voor huisarts en POH-GGZ

Meer informatie

Els  Bransen

Stuur een bericht aan contactpersoon Els Bransen
of bel +31 (0)30 – 2959(385)