Programma GGZ Kennisdag 2015 gereed

Programma GGZ Kennisdag 2015 gereed

Op 22 september vindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort de GGZ Kennisdag 2015 plaats. Thema dit jaar is ‘psychische gezondheid van de jeugd.’ Het programma van de Kennisdag en de invulling van de workshops is nu rond.

Met kennis bijdragen aan meer samenhang en kwaliteit in de zorg voor de psychische gezondheid van de jeugd van 0 tot en met 23 jaar. Dat is het doel van de GGZ Kennisdag 2015. Aan bod komt een breed scala aan actuele thema’s. Van preventie en vroegsignalering tot gespecialiseerde jeugd-ggz.

Plenaire sprekers

Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland is dagvoorzitter en gaat in gesprek met Marc Dullaert, kinderombudsman
John R. Weisz, professor psychologie aan de Harvard University
Modulair werken in de jeugd-ggz en transdiagnostische behandeling bij angst, depressie en gedragsproblemen
Bertine Lahuis, kinder- en jeugdpsychiater en voorzitter raad van bestuur van Karakter
Inspirerende samenwerkingen tussen de jeugd-ggz en het onderwijs, de huisartsenpraktijk en de brede jeugdhulp
Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid, Jeugd en Jeugdzorg Utrecht
Het nieuwe zorglandschap en de volgende stap naar een gezonde toekomst voor kwetsbare jongeren

Keuze uit 30 workshops. Een kleine greep uit het aanbod:

  • Pittige jaren. Effectieve interventies voor ouders en kinderen met gedragsproblemen
  • Reach-Aut. Praktijk, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme
  • Integraal werken via Early Intervention Centers: lessen uit Australië
  • Overjekop! Jongeren doorbreken taboe rondom psychische gezondheid
  • Jongeren in de residentiele zorg; het doorbreken van de spiraal van problemen en traumatische gebeurtenissen
  • Culturele diversiteit en suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij allochtone jongeren
  • Intensieve Home Treatment: een nieuwe crisisinterventie voor adolescenten

Aanmelden
Ga naar http://www.ggzkennisdag.nl/ voor aanmelden en het volledige programma.

De GGZ Kennisdag 2015 wordt georganiseerd door GGZ Nederland, het Trimbos-instituut en ZonMw in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut. 

Bijlage: flyer van de GGZ Kennisdag 2015

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)