Platform voor fysieke en mentale fitheid sportende kinderen en hun ouders

Platform voor fysieke en mentale fitheid sportende kinderen en hun ouders

Het Trimbos-instituut heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het digitale platform Tv-Sportplezier door de zeven pijlers van de positieve psychologie te vertalen naar een aanbod voor ouders binnen de sportcontext.

Sinds 1 september is het digitale platform www.tvsportplezier.nl live en voor iedereen toegankelijk. Het platform maakt deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat.’ Dit actieplan is ontwikkeld door de sportbonden en NOC*NSF in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sportplezier
Met het platform worden ouders en verenigingen geïnspireerd het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. Het platform bestaat uit een website in combinatie met Facebook, een Youtube-kanaal, Twitter en andere social media waarop filmpjes staan, maar ook best-practices, interviews en achtergrondartikelen geplaatst worden over de ouder-langs-de-lijn en de ouder-op-de-sportclub.

Positieve psychologie
Dat sporten belangrijk is voor een fit lichaam begrijpt iedereen, maar dat het ook een enorm positieve bijdrage levert aan de mentale fitheid, veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen is minder bekend. Bovendien dragen mentaal fitte ouders bij aan het sportplezier van hun kinderen. Dat is de bewustwording die Tv-Sportplezier bij ouders wil bewerkstelligen.

Om dit te bereiken is de samenwerking met het Trimbos-instituut gezocht. Samen met het Trimbos-instituut zijn de zeven pijlers van de positieve psychologie vertaald naar een aanbod voor ouders. Het ouderprogramma biedt ouders tips hoe volle aandacht voor hun sportende kind te hebben, voor een positieve relatie met hun kind, en hoe je in vier stappen een super sportplezier ouder wordt.

Meer informatie:
Eva Fischer efischer@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)