Overheid zou floreren moeten stimuleren’

Overheid zou floreren moeten stimuleren'

Bijna tachtig procent van de Nederlanders is gelukkig. Hiermee staat ons land in de top vijf van de gelukkigste landen ter wereld. Toch floreert slechts 37 procent van de Nederlanders. Bij floreren geven mensen aan gelukkig te zijn én een betekenisvol leven te leiden. Promovenda Marijke Schotanus-Dijkstra liet in haar proefschrift als eerste in Europa zien dat floreren het risico op het ontstaan van psychische stoornissen verkleint.

Schotanus-Dijkstra: “De overheid zou een belangrijke rol moeten gaan spelen in het vergroten van mentaal welbevinden en floreren. Hiermee kunnen bijvoorbeeld angst of depressies sterk verminderd worden.”

Uit een langlopende bevolkingsstudie van Schotanus-Dijkstra bleek dat mensen die floreerden drie jaar later 53 procent minder kans hadden op het ontwikkelen van een nieuwe of teruggekeerde angststoornis en 28 procent minder kans op het ontwikkelen van een depressiestoornis. Schotanus-Dijkstra: “Belangrijker dan gelukkig zijn, is volgens mij dan ook de mate waarin iemand floreert. Dit zien we ook terug bij een Amerikaans onderzoek van Corey Keyes. Hij laat zien dat floreren niet alleen goed is voor mensen zelf maar ook voor de maatschappij en dat investeren in welbevinden economische voordelen biedt.”

Longitudinale studie

In haar onderzoek heeft Schotanus-Dijkstra de relatie tussen floreren en gediagnosticeerde psychische stoornissen onderzocht op basis van twee metingen. Bij circa 5.000 mensen werd de mate van floreren gemeten tussen 2007 en 2009 en bij dezelfde mensen psychische stoornissen tussen 2010 en 2012. Onderzocht werd of floreren een voorspeller was van het hebben van een nieuwe of teruggekeerde psychische stoornis drie jaar later. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Getrainde interviewers hielden thuis bij mensen een face-to-face interview.

Dit is jouw leven

Uit een ander onderzoek van Schotanus-Dijkstra blijkt dat het floreren van mensen vergroot kan worden door middel van cursussen uit de positieve psychologie. Schotanus-Dijkstra onderzocht dit aan de hand van het hulpboek ‘Dit is jouw leven, ervaar de effecten van de positieve psychologie’ (auteurs Bohlmeijer en Hulsbergen). Schotanus-Dijkstra: “Dergelijke programma’s of hulpboeken kunnen in de toekomst breed ingezet worden bij scholen, werknemers of huisartspraktijken. Ik zie ongekende mogelijkheden om Nederlanders meer te laten floreren en daarmee het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen.”

Schotanus-Dijkstra promoveerde op 14 december 2016 bij de vakgroep Psychology, Health and Technology (Universiteit Twente).

Meer informatie

Marijke Schotanus-Dijkstra [email protected]

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)