Ontwikkeling Zorginhoudelijke Modules over communicatie met mensen met dementie

Ontwikkeling Zorginhoudelijke Modules over communicatie met mensen met dementie

Verpleegkundigen en verzorgenden helpen om hun communicatie beter aan te laten sluiten bij mensen met dementie. Dat is het doel van de Zorginhoudelijke modules bij de Zorgstandaard Dementie, die worden ontwikkeld door het Trimbos-instituut, NIVEL, Vilans en Alzheimer Nederland in opdracht van V&VN en ZonMw.

Communiceren met iemand met dementie is niet altijd makkelijk

Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Zowel thuis, in het ziekenhuis, als in het verpleeghuis. Voor het bieden van zo goed mogelijke zorg aan mensen met dementie is het belangrijk om zoveel mogelijk bij hun wensen en behoeften aan te sluiten. In het begrijpen van iemands wensen en behoeften speelt communicatie een belangrijke rol. De aard van de ziekte maakt dat communicatie met iemand met dementie niet altijd even makkelijk en eenduidig is. Om verpleegkundigen en verzorgende hierin te ondersteunen, worden Zorginhoudelijke modules ontwikkeld. De modules zijn begin 2020 gereed.

Start traject: denkt u mee?

De inbreng van de praktijk is de basis voor de ontwikkeling van de Zorginhoudelijke modules. Daarom stellen we een werkgroep samen van professionals en cliëntvertegenwoordigers.

Om te onderzoeken welke knelpunten verpleegkundigen en verzorgenden ervaren in de communicatie met mensen met dementie, wordt een vragenlijst uitgezet via het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging. Voordat we deze vragenlijst uitzetten, willen we de vragenlijst eerst testen op begrijpelijkheid en volledigheid.

Hiervoor zijn wij op zoek naar ongeveer 10 verpleegkundigen of verzorgenden. Het testen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Als u hierbij wilt helpen, mail dan naar Kim de Groot ([email protected]).

Meer over dit thema