Nieuws |

Ontwikkeling landelijk leerplan Ervaringsdeskundigheid

Ontwikkeling landelijk leerplan Ervaringsdeskundigheid

Het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos gaan een leerplan Ervaringsdeskundigheid op MBO4 en HBO5 niveau ontwikkelen. Het leerplan is een belangrijke stap naar een landelijke norm voor een opleiding Ervaringsdeskundige in de zorg en daarmee een voorwaarde voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als beroep.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft recent het advies van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling overgenomen om ervaringsdeskundigheid op te nemen in de NZa-beroepentabel. Zij stelde hierbij een aantal voorwaarden waaronder harmonisatie van de opleidingen en differentiatie in opleidingsniveau (MBO- en HBO) op basis van het beschikbare Beroepscompetentieprofiel.

Samenhangend lespakket ervaringsdeskundigheid
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met ervaringsdeskundigen, ROC Zadkine, Fontys Hogeschool, GGZ Nederland, RIBW Alliantie en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO). Doel is te komen tot een landelijk leerplan voor ervaringsdeskundigheid dat onderliggend kan zijn voor andere opleidingen ervaringsdeskundigheid van dezelfde niveaus. Op basis van het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid waarin is vastgelegd wat de ervaringsdeskundige moet kennen en kunnen, wordt in het leerplan de lijn voor een samenhangend lespakket ervaringsdeskundigheid vastgelegd. Zo kan op basis van dit leerplan de vertaling worden gemaakt naar concrete modules.

Wanneer beschikbaar?
Het project heeft een looptijd van twaalf maanden en start op 1 november 2016. Najaar 2017 zal het landelijk geharmoniseerd leerplan op MBO4 en HBO5 niveau beschikbaar komen.

De huidige leerplannen Maatschappelijke Zorg Begeleider met Ervaringsdeskundigheid MBO4 van ROC Zadkine en Associate Degree Ervaringsdeskundige in de zorg HBO5 aan de Fontys Hogeschool worden hiertoe doorontwikkeld in aansluiting op het bestaande Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid en het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid, alsmede de aanbevelingen vanuit de generieke modules Herstelondersteuning en Destigmatisering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Sonja van Rooijen srooijen@trimbos.nl (Trimbos-instituut)

Dienke Boertien DBoertien@kcphrenos.nl (Kenniscentrum Phrenos)

Lees hier meer over de publicatie Ervaringsdeskundigheid Beroepscompetentieprofiel.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)