Ontwikkeling communicatieplan voor scholen na suïcide-incidenten

Ontwikkeling communicatieplan voor scholen na suïcide-incidenten

Trimbos-instituut ontwikkelt communicatie-stappenplan in samenwerking met MBO scholen in Brabant.

Enorme impact

Wanneer een school te maken krijgt met zelfdoding is de impact enorm. Na een zelfmoord(poging)- van een scholier of leerkracht is zorgvuldige communicatie met personeel, ouders, scholieren en media belangrijk om imitatie-gedrag onder jongeren te voorkomen, hulp zoeken bij gedachten aan zelfdoding te stimuleren en ondersteuning te bieden aan leerlingen en/of onderwijsmedewerkers bij de verwerking van het verdriet.

Elisa Duinhof – projectleider van de afdeling Mentale gezondheid en Preventie van het Trimbos-instituut geeft aan:

Goede nazorg is een belangrijke voorwaarde om als school een zelfmoord(poging) goed te verwerken. Zo is het belangrijk om alert te zijn op het feit dat kwetsbare jongeren of schoolmedewerkers door een dergelijk incident zelf wellicht ook vaker aan zelfdoding zullen denken, of zelfs een poging doen. De school dient deze jongeren en schoolmedewerkers in beeld te hebben en naar de juiste hulp te begeleiden. Zorgvuldige communicatie over zelfdoding is daarbij van cruciaal belang. Het gaat dan om bijvoorbeeld het terughoudend communiceren over details en de omgang  met media.

Ontwikkeling stappenplan

Uit een peiling bleek dat scholen behoefte hebben aan een stappenplan over hoe te communiceren met personeel, ouders, leerlingen en media na een zelfmoord(poging). Daarom heeft ZonMw aan het Trimbos-instituut de opdracht gegeven om een communicatie-stappenplan te ontwikkelen zodat scholen beter voorbereid zijn als een dergelijke situatie zich voordoet. Het stappenplan wordt ontwikkeld in samenwerking met MBO scholen in Brabant. GGZ Oost Brabant, GGD Hart voor Brabant, de MBO Raad en 113 Zelfmoordpreventie zijn betrokken als adviseur bij de ontwikkeling van het stappenplan. In september zullen de eerste groepsgesprekken plaatsvinden met degenen die binnen de scholen verantwoordelijk zijn voor de communicatie na incidenten.

De ervaring en kennis die in Brabant worden opgedaan, wordt gebruikt bij de landelijke uitrol van het stappenplan.

Congres suïcidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel

Wil jij als hulpverlener het verschil maken in de behandeling en begeleiding van cliënten met suïcidale gedachten? Alles wat je tijdens het congres ‘Suïcidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel’ leert en ervaart draagt bij aan dat doel. | Meer info

Elisa Duinhof
Projectleider Rookvrije Start