Onlinehulpstempel voor de GGZ stopt

Onlinehulpstempel voor de GGz stopt

Hoewel de kwaliteit van online hulp voor psychische klachten en geestelijke gezondheid nog onvoldoende geborgd is, houdt het Onlinehulpstempel vanaf eind dit jaar toch op te bestaan. Het Trimbos-instituut blijft zich wel inzetten voor de kwaliteit van e-mental health.

Het Onlinehulpstempel is in 2012 gelanceerd en ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met professionals van GGZ- instellingen die aan de wieg hebben gestaan van verschillend onlinehulpaanbod, en die input hebben geleverd vanuit theoretisch en praktisch perspectief. Doel van het Onlinehulpstempel was om consumenten duidelijkheid te bieden over de kwaliteit van online hulpprogramma’s op het gebied van geestelijke gezondheid.

Financiering ontoereikend

De opzet van het Onlinehulpstempel was dat aanbieders hun programma konden aanmelden om het Stempel te verwerven. Het Stempel bestond uit een expertoordeel en gebruikersoordelen. Kwaliteitscriteria die door experts werden getoetst zijn Effectiviteit, Transparantie voor de gebruiker, Gebruikersvriendelijkheid en Techniek & Veiligheid. De ontwikkeling van het Onlinehulpstempel is gefinancierd door het ministerie van VWS. Het aanbieden, uitvoeren en in de lucht houden van het stempel moest betaald worden door inkomsten voor het verkrijgen van het stempel. Sinds 2012 hebben 11 e-mental health programma’s een stempel gekregen. Dit is onvoldoende om het Onlinehulpstempel te continueren.

Hoe verder met de kwaliteit van e-health?

Het Trimbos-instituut betreurt het dat het Onlinehulpstempel niet breder uitgerold kan worden, omdat aandacht voor de kwaliteit van e-(mental) health aanbod noodzakelijk blijft. Het online aanbod groeit alleen maar en voor zowel consument als professional is het ondoenlijk om het kaf van het koren te scheiden.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonsgegevens) die afgelopen jaar is ingevoerd schenkt aandacht aan een deel van de kwaliteitscriteria, maar niet aan alle. Een ander initiatief is de GGD appstore die vooral inzet op transparantie over de kwaliteit van het aanbod maar niet garandeert dat het aanbod voldoende onderbouwd of betrouwbaar is. Voor online hulpprogramma’s op het gebied van de geestelijke gezondheid is dit essentieel.

Het Trimbos-instituut is in gesprek met diverse stakeholders om kwaliteit van e-mental health aanbod toch op de agenda te houden.

Vragenlijst voor zelfcertificering blijft beschikbaar

De eerste stap om het Onlinehulpstempel was dat aanbieders met behulp van een vragenlijst (zelfcertificeringslijst) het eigen aanbod beoordeelden aan de hand van de criteria Effectiviteit, Transparantie, Gebruikersvriendelijkheid en Techniek & Veiligheid.

Deze vragenlijst is nog beschikbaar.

Meer over dit thema