Online training ‘Preventie van depressie’ vernieuwd

Online training 'Preventie van depressie' vernieuwd

Als zorgprofessionals depressieve klachten beter herkennen, kan het aantal mensen met een depressie afnemen. Een geheel vernieuwde online training moet daar een bijdrage aan leveren.

In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen tussen 18 en 64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie. Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen.

Met de vernieuwde e-learning ‘Preventie van depressie’ willen we de preventie van depressie verbeteren. In deze online training leren wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsenzorg, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs hoe zij depressieve klachten bij cliënten kunnen herkennen, bespreekbaar maken en waar mogelijk voorkomen. Tevens leren zij cliënten te adviseren en motiveren om preventieve actie te ondernemen en vrouwen op een goede manier door te verwijzen en monitoren. In zes lessen van dertig minuten volgen deelnemers door middel van korte video’s casussen van cliënten.

Wat is er vernieuwd?

De oorspronkelijke training is in 2012 ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met de GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit garandeert een combinatie van actuele wetenschappelijke kennis met ervaring uit de praktijk.

De inhoud van de e-learning is nu in een geheel nieuw systeem gezet, waardoor het volgen van de training een stuk gebruiksvriendelijker en leuker is geworden. De e-learning is geaccrediteerd voor verpleegkundig specialisten (VSR, 3 punten), Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (3 punten), NVvPO (3 punten) en Registerplein (3 punten).

Voor wie is de e-learning?

De e-learning richt zich wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsenzorg, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs. Zij kunnen als zorgverlener een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van depressie, doordat zij direct contact hebben met de doelgroep.

Met een betere herkenning en preventie kan het aantal mensen met depressieve klachten en depressie afnemen. Een belangrijke eerste stap hierin is het tijdig signaleren van (beginnende) depressieve klachten.

Meer over dit thema

Online training

De online training ‘Preventie van depressie’ bestaat uit zes lessen van een half uur. U leert onder andere signalen te herkennen die wijzen op een depressie en cliënten te motiveren om met hun klachten aan de slag te gaan.