Nieuws |

Online ecstasy uitslagen: Wel of niet te vertrouwen?

Online ecstasy uitslagen: Wel of niet te vertrouwen?

Online informatie over de inhoud van ecstasy pillen is vaak inaccuraat of incompleet. Vooral een te hoge concentratie van de werkzame stof is een opvallende trend.

Op diverse sites is informatie te vinden omtrent de inhoud van ecstasy pillen. De variërende logo’s en kleuren maken dat pillen ogenschijnlijk makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn door middel van een karakteristieke naam of een foto. Informatie over de pillen, waaronder de hoeveelheid werkzame stof, wordt dan ook vaak via internet gedeeld.

Klopt deze informatie?

Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat online informatie omtrent de inhoud van ecstasy pillen met regelmaat inaccuraat of incompleet is. Bij 39,7% van de informatie wordt een te hoge concentratie gecommuniceerd voor de hoeveelheid werkzame stof, een opvallende trend. Dit impliceert mogelijk dat gebruikers zichzelf qua tolerantie overschatten, of dat dealers zich actief mengen in het verspreiden van deze informatie als reclamemiddel. Ernstigere fouten in de informatieverstrekking, zoals geheel ontbrekende stoffen of te laag vermelde concentraties van werkzame stoffen komen bij 15,3% van de online informatie voor. Gebruiken van ecstasy is nooit zonder risico, maar foute informatie over de samenstelling van de pil is een extra risico. Een kritische houding ten aanzien van online informatie is daarom geboden.

Welke informatie is wel te vertrouwen?

In het onderzoek is ook gekeken welke karakteristieken de online informatie betrouwbaarder of juist minder betrouwbaar maken. Zo is het bij informatie die voorzien is van een foto uiteraard makkelijker om te zien om welke pil het gaat. Online informatie die in plaats van één enkele concentratie een spreiding geeft waarin de concentratie zich kan bevinden blijkt een stuk veiliger te zijn, maar is nog steeds niet geheel te vertrouwen. De bron van de online informatie, oftewel de site waar deze op te vinden is, lijkt qua gevaarlijke misinformatie niet uit te maken.  

DIMS en online uitslagen

Los van het feit dat de online informatie dus relatief vaak niet klopt, is het tevens verboden om testresultaten verkregen via het DIMS online te vermelden. Dit is zowel belangrijk voor de veiligheid van de gebruiker als voor het functioneren van de drugmonitor. Het is dus altijd beter om drugs te laten analyseren bij een testcentrum, dan om online informatie te vertrouwen, hoe compleet deze ook lijkt.

Bron

Is online information on ecstasy tablet content safe?


Meer informatie over monitoring van drugsmarkten:

DIMS

Meer over dit thema