Nieuws |

Onderzoek trends drugsbeleid in de Europese Unie

Onderzoek trends drugsbeleid in de Europese Unie

Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar een aantal belangrijke trends in het beleid van de Europese Unie met betrekking tot drugs en gokken. De focus van het onderzoek lag op een analyse van factoren die bepalend zijn voor politieke besluitvorming en implementatie van beleid.

Het onderzoek is onderdeel van het internationale project Addictions and Lifestyle in Contemporary Europe – Reframing Addictions (ALICE RAP, www.alicerap.eu/) dat gefinancierd wordt door het 7-de Framework Programma (FP7/2007-2013) van de Europese Unie.

Projectverantwoordelijke voor het onderzoek was Franz Trautmann (†) bij het Trimbos-instituut.

De volgende drie trends in overheidsbeleid op het gebied van heroïne, cannabis, tabak en gokken zijn onderzocht aan de hand van een aantal casestudies in Spanje, Frankrijk, Slovenië, Groot-Brittannië en Nederland.

  • De steeds bredere acceptatie van harm reduction in de aanpak van het gebruik van legale en illegale drugs.
  • Decrimininalisering van druggebruik (en bezit van kleine hoeveelheden voor eigen gebruik), gekoppeld aan een strengere aanpak van de productie en verkoop van illegale drugs.
  • Inzetten van regulering als controle instrument in plaats van prohibitie.

Op grond van de casestudies zijn vervolgens de volgende onderwerpen gekozen voor verdere analyse:

  • Convergentie van drugsbeleid binnen de EU.
  • De veranderingen van bepalende paradigmas (van misdaad/strafrecht naar gezondheid/ziekte naar well-being, van abstinentie naar harm reduction) en de irrationele elementen in drugsbeleid.
  • De invloed van stakeholders op beleid.
  • De invloed van veranderingen in de maatschappij.

In de conclusies wordt o.a. beschreven hoe drugsbeleid beïnvloed wordt door vier elementen: context, content, stakeholders en procesfactoren.

Het rapport Description and analysis of addiction governance practices – Understanding changes in governance practice is op te vragen bij het Trimbos-instituut. 

Het rapport komt later in het jaar beschikbaar via www.alicerap.eu.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)