Nieuws |

Onderzoek naar rookbeleid kinderopvang

Onderzoek naar rookbeleid kinderopvang

Onderzoek moet duidelijk maken waar kinderdagverblijven staan met betrekking tot rookbeleid. Waar kansen liggen om meeroken door kinderen (verder) te voorkomen en hoe medewerkers aankijken tegen het voorkomen van meeroken?

Met de uitkomsten zullen programma’s, interventies en andere activiteiten die plaatsvinden in dit kader beter aansluiting vinden op de praktijk. De verkenning vindt eind 2018 plaats.

Vragenlijst

Halverwege november kunnen kinderdagverblijven (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) een e-mail verwachten van het Trimbos-instituut met daarin een korte vragenlijst over het rookbeleid binnen de organisatie. Aan locatiemanagers en leidinggevenden binnen de organisatie wordt gevraagd deze vragenlijst in te vullen.

Interviews

Daarnaast zal ook een aantal verdiepende interviews worden gehouden met locatiemanagers en pedagogisch medewerkers over hoe het rookbeleid in de praktijk wordt uitgevoerd.

Het Trimbos-instituut voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer over dit thema

Deelnemen aan interviews?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Eefje Willemse. Alle interviews worden anoniem en verwerkt in de rapportage die uiteindelijk gedeeld wordt met het ministerie en met de belanghebbenden uit het veld.

Meer info