Nieuws |

Onderzoek naar publieke steun voor toekomstige tabaksmaatregelen

Onderzoek naar publieke steun voor toekomstige tabaksmaatregelen

De steun voor toekomstige tabakswetgeving is hoger bij mensen die vinden dat kinderen tegen tabak beschermd moeten worden. Dat is de belangrijkste conclusie van een onlangs gepubliceerd onderzoek naar publieke steun voor overheidsmaatregelen op het gebied van tabakswetgeving.

Promovendus Thomas Kuijpers publiceerde zijn onderzoek naar publieke steun voor overheidsmaatregelen op het gebied van tabakswetgeving in het internationale tijdschrift Health policy. Dit is een wetenschappelijk tijdschrift gericht op beleidsmakers en professionals die zich bezighouden met het formuleren, implementeren en het analyseren van gezondheidsbeleid. Kuijpers onderzocht hoe mensen tegenover drie nieuwe maatregelen staan en of deze steun positief samenhangt met hun steun voor het beschermen van kinderen tegen tabak.

Kuijpers onderzocht hoe mensen denken over drie mogelijk toekomstige maatregelen op het gebied van de verkoop van tabak: het verbieden van verkoopdisplays, verhoging van de leeftijdsgrens tot 21 jaar en het beperken van verkoop tot gespecialiseerde winkels. Er is door de onderzoekers gekeken of mensen die vinden dat kinderen beschermd moeten worden, meer steun hebben voor deze maatregelen. Verder deden de onderzoekers subgroep-analyses voor groepen in de maatschappij die bekend staan om hun weerstand tegen (toekomstige) tabakswetgeving: rokers, tegenstanders van overheidsinterventie en tegenstanders van een overheidsrol in het tabaksdomein.

Samenhang

Er bleek inderdaad een samenhang te zijn tussen steun voor het beschermen van kinderen en ondersteuning van de drie toekomstige maatregelen. Deze samenhang bleek minder sterk voor rokers. Wél steunden rokers het verhogen van de leeftijdsgrens meer dan de andere twee maatregelen. Dit zou kunnen komen doordat deze maatregel de (volwassen) rokers niet direct zelf zou treffen, iets dat eerder uit onderzoek bleek.

Het genereren van (een brede) steun voor maatregelen

Dit onderzoek laat zien dat steun voor het beschermen van kinderen tegen tabak samenhangt met de steun die mensen hebben voor toekomstige beleidsmaatregelen. De taal die je gebruikt geeft vorm aan de manier waarop mensen over een onderwerp denken. Door dit principe doelbewust toe te passen kan meer steun voor bepaalde maatregelen gegenereerd worden. Als toekomstige beleidsmaatregelen door tabaksontmoedigingsorganisaties en overheden geframed worden op een manier die focust op het beschermen van het kind, zal dit waarschijnlijk meer steun genereren voor deze maatregelen; ook van rokers, tegenstanders van overheidsinterventie en tegenstanders van een overheidsrol in het tabaksdomein.

Thomas Kuijpers is promovendus bij de Universiteit Maastricht en werkt bij het Trimbos-instituut.

Kuijpers TG, et al. Public support for tobacco control policies: The role of the protection of children against tobacco. Health Policy (2018), https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.05.004

Meer over dit thema