Ondersteuning zelfmanagement van mensen met psychische problematiek

Ondersteuning zelfmanagement van mensen met psychische problematiek

Het Trimbos-instituut ontwikkelt samen met cliënten en professionals een aanbod dat ondersteuning biedt bij zelfmanagement voor mensen met stabiele chronisch psychische problematiek.

Het aanbod is bedoeld voor mensen die nu een behandeling in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg krijgen en mogelijk beter geholpen kunnen worden in de huisartsenzorg of de generalistische Basis GGZ. Het doel van de ondersteuning bij zelfmanagement is dat mensen met stabiele chronisch psychische problematiek door het aanboren van eigen mogelijkheden en krachten de kwaliteit van leven en hun empowerment vergroten. In een pilot gaat het Trimbos-instituut onderzoeken of deze ondersteuning ook het gewenste effect heeft. 

Uitgangspunt is dat met dit aanbod de huisartsenzorg en generalistische Basis GGZ worden versterkt in het begeleiden van mensen met stabiele chronische psychische problematiek. Hierdoor kan de verschuiving van de gespecialiseerde GGZ naar de generalistische Basis GGZ en huisartsenzorg worden bevorderd. Daardoor kan  ondersteuning bij zelfmanagement bijdragen aan het beperken van de uitgaven in de gespecialiseerde GGZ.

Het project wordt samen met de huisartsenvoorzieningen de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Huisartsencentrum Dokkum en Indigo, Vicino en Kenniscentrum Phrenos en HEE uitgevoerd. Fonds NutsOhra financiert het project, dat loopt van 1 juni 2014 tot 1 juni 2016.

Meer informatie:
Henny Sinnema, hsinnema@trimbos.nl of Jan Spijker, jspijker@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)