Nieuws |

Nieuwe stoppen met roken ondersteuning voor zwangere vrouwen

Nieuwe stoppen met roken ondersteuning voor zwangere vrouwen

Tijdens de ambassadeursconferentie Rookvrije Start vandaag in Amersfoort heeft de Taskforce de e-learning Rookvrije Start gepresenteerd en het addendum bij de richtlijn: ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen’. Allebei zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut op initiatief van de Taskforce Rookvrije Start.

E-learning Rookvrije Start: In gesprek met ouders

Hoe motiveer je als professional (aanstaande) ouders om te stoppen met roken? Hoe reageer je op veelvoorkomende misvattingen? Wanneer en naar wie verwijs je door? In de nieuwe e-learning Rookvrije Start staan deze vragen centraal.

Deze multidisciplinaire e-learning is een initiatief van de Taskforce en is bedoeld voor alle zorgverleners die gesprekken voeren met (aanstaande) ouders. In de e-learning bespreken we de belangrijkste risico’s van roken voor, tijdens en na de zwangerschap. In korte filmpjes vertellen uw collega’s -van verloskundige tot kinderarts- over het belang van het onderwerp en hoe dit binnen de eigen beroepsgroep opgepakt kan worden. Verfilmde casussen laten zien hoe een gesprek over stoppen met roken vorm kan krijgen en welke gesprekstechnieken daarbij belangrijk zijn. Ook leren deelnemers hoe en naar wie ze (aanstaande) ouders kunnen doorverwijzen.

De inhoud van deze e-learning sluit aan op het addendum Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen (2017). De e-learning is te bestellen via de webwinkel. Ambassadeurs van de Rookvrije Start krijgen gratis toegang voor zichzelf en 10 collega’s. Bekijk de trailer van de e-learning.

Addendum bij Richtlijn behandeling tabaksverslaving

Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen is een addendum bij de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning (Herziening 2016). Op grond van wetenschappelijke literatuur en professionele overwegingen worden aanbevelingen gedaan over hoe stoppen-met-roken zorg tijdens de zwangerschap aangeboden zou moeten worden. Het addendum is bedoeld voor alle zorgprofessionals die in aanraking (kunnen) komen met rokende zwangere vrouwen. Niels Chavannes, voorzitter van de werkgroep: “Omdat er veel gezondheidswinst valt te halen bij deze doelgroep en er bijzondere overwegingen spelen ten aanzien van werkzaamheid en bijwerkingen van behandeling, zijn door verschillende partijen inspanningen geleverd om een actualisatie van de richtlijn op dit gebied alsnog op korte termijn te realiseren”.

Het stroomdiagram dat is opgenomen als bijlage in het addendum geeft schematisch weer welke stappen je doorloopt bij de begeleiding en doorverwijzing van rokende zwangeren.

Over de Taskforce Rookvrije Start

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – slaan daarvoor de handen ineen. Negen beroepsverenigingen van professionals die te maken hebben met rokende ouders werken hiervoor sinds vorig jaar samen in de Taskforce Rookvrije Start.

De Taskforce is gestart op initiatief van staatssecretaris Van Rijn met als doel dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek.

Lees ook de Factsheet overzicht aanbevelingen Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning. Herziening 2016.

Terug naar de website van Rookvrije Start >

Meer over dit thema

Sanne de Josselin de Jong
Wetenschappelijk medewerker Jeugd