Nieuws |

Nieuwe leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Nieuwe leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen

Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast? En wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de nieuwe leidraad staat het.

Evenementen, festivals, grote openbare concerten: iedere gemeente in Nederland heeft er wel mee te maken. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor wat er in hun gemeente gebeurt, stellen zij in samenwerking met lokale en regionale partners beleidsregels op waaraan evenementen moeten voldoen. Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik van alcohol en drugs door bezoekers en de daarmee gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Om gemeenten en andere partijen hierbij te ondersteunen hebben wij, in samenwerking met diverse organisaties met expertise op dit gebied en in opdracht van de staatssecretaris van VWS, een landelijke leidraad ontwikkeld.

Overzicht van maatregelen en interventies
De leidraad biedt een overzicht van de maatregelen en interventies die vooraf, tijdens en na evenementen ingezet kunnen worden om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken. Sommige daarvan zijn wettelijk verplicht. Andere maatregelen zijn opgesteld vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Waar mogelijk wordt beschreven wat er bekend is over de effectiviteit van de maatregelen en interventies. Indien er geen bewijs is voor de effectiviteit worden zogeheten best practices of voorbeelden aangedragen.

Beschikbaar vanaf 17 maart
De nieuwe leidraad wordt vandaag op het Alcohol & Drugscongres in Amersfoort gelanceerd en nader toegelicht.

Alcohol en Drugs bij Evenementen – Leidraad voor gemeenten is te downloaden in onze webwinkel. Artikelnummer AF1448.

Mocht u opmerkingen, aanvullingen of vragen hebben over deze leidraad, dan ontvangen wij die graag van u. U kunt dan contact opnemen met de projectleider: Ferry Goossens (fgoossens@trimbos.nl of 030-2971141).

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de themapagina’s

In de bijlage kunt u de leidraad inzien.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)