Ondersteuning gemeenten bij alcohol-, drugs- en tabaksbeleid

Nederlandse gemeenten werken steeds integraler aan alcoholbeleid. Ook verbinden steeds meer gemeenten hun alcoholbeleid met drugs- en tabaksbeleid. Hoe zorgt u als gemeente nu voor een effectief alcohol-, drugs- en tabaksbeleid? Het Trimbos-instituut ondersteunt u met onderzoek, advies en het schrijven van plannen.

Gebruik van alcohol, drugs en tabak is aan banden gelegd door verschillende wetten. In de praktijk blijkt het een taaie klus om die wetten effectief te vertalen naar de lokale situatie. Niet alleen omdat twee derde van de verkopers zich niet houdt aan de wettelijke leeftijdsgrens, maar ook omdat er vaak weinig lokale cijfers zijn over het alcohol- en drugsgebruik van de groep voor wie het beleid met name bedoeld is: jongeren tussen 18 en 25 jaar. 

Wetenschappelijke inzichten lokaal toepasbaar maken

Met onze jarenlange kennis op het gebied van alcohol, drugs en roken ondersteunen we gemeenten bij het realiseren van hun middelenbeleid. Hiervoor doen we bijvoorbeeld lokaal onderzoek waarmee u meer zicht krijgt op de naleving of op het middelengebruik in uw gemeente.. Op basis van dergelijk onderzoek, wetenschappelijke inzichten en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland, ondersteunen we gemeenten bij de ontwikkeling van een evidence-based Preventie- en Handhavingsplan. We werken altijd op maat, met uw lokale situatie en partners als uitgangspunt.

Meer informatie

Bezoek onze website Adviespunt voor lokaal middelenbeleid

Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik

Verslag van onderzoek onder Syrische en Eritrese vluchtelingen · 2018

Download

Zien drinken doet drinken?

Publiekssamenvatting · 2018

Download

Zien drinken doet drinken?

De invloed van de zichtbaarheid van alcohol in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren · 2018

Download

Gezondheidsbevordering en leefstijl

Een praktische inleiding · 2018

Preventie van schadelijk alcoholgebruik

Een update van de kennissynthese uit 2010 en een Roadmap voor STAD-Nederland · 2016

Download

Blurring nader bekeken

Een Europese vergelijking van wettelijke restricties, van verkooppunten en beschikbaarheid · 2016

Download

Minderjarigen onder invloed op beeld

Een onderzoek naar politie-interventie 'de Confrontatie' · 2016

Download

Alcohol en drugs bij evenementen

Leidraad voor gemeenten 2.0 · 2017

Download

Wetgeving rondom dronkenschap

Lokale handhaving · 2015

Download

Stappen met ouders

Een educatieve interventie over uitgaansopvoeding · 2015

Download

Points of sale of tobacco products

Synthesis of scientific and practice-based knowledge on the impact of reducing the number of points of sale and restrictions on tobacco product displays

Download

Nieuws

Meer voorlichting over risico’s lachgas
29 juli 2018 - Voorkomen van gezondheidsschade door lachgasgebruik, het bijstellen van het positieve imago en het wegnemen van..
Nieuw: Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik
15 juni 2018 - Deze week heeft het Trimbos-instituut een infosheet gepubliceerd over het gebruik van (genots-)middelen door Syrische en..
Leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen vernieuwd
27 maart 2017 - Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, zonder gezondheid- en..

Publicaties

Kuijpers, T.G., Willemsen, M.C., & Kunst, A.E. (2018). Public support for tobacco control policies: The role of the protection of children against tobacco. Health Policy, 2018. doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.05.004

Bolier, L., Voorham, L., Monshouwer, K., Hasselt, N. van, Bellis, M. (2011). Alcohol and drug prevention in nightlife settings: A review of experimental studies. Substance Use & Misuse, 46(13), 1569-1591.

Hasselt, N. van, Bunningen, N. van, Bovens, R. (2011). Alcohol en agressie: een complexe relatie. Justitiële Verkenningen, 37(4), 65-81.

Meer publicaties over dit thema