Nieuwe JGZ-richtlijn Depressie online

Nieuwe JGZ-richtlijn Depressie online

De jeugdgezondheidszorg kan vanaf nu gebruik maken van de nieuw ontwikkelde JGZ-richtlijn Depressie. Deze richtlijn is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en gefinancierd door ZonMw. Deze nieuwe richtlijn biedt handvatten voor het handelen bij signalen van een depressie en sluit aan bij reeds gebruikte richtlijnen als de JGZ-richtlijn Psychosociale problemen (2016), stemmingsproblemen in de jeugdhulp (2014) en de multidiscplinaire richtlijn Depressie (2009).

Preventie, signaleren en ondersteunen

De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie. Daarnaast beschrijft de JGZ-richtlijn de verbindingen tussen de JGZ en belangrijke samenwerkingspartners. De richtlijn is weergegeven op de JGZ-richtlijnenwebsite. Begin 2017 zullen ook diverse toolkitproducten aan de richtlijn toegevoegd worden voor het implementatietraject.

Campagne depressiepreventie

Jaarlijks worstelen 1 op de 20 Nederlanders met een depressie. In het najaar van 2016 is de rijksoverheid gestart met een landelijke campagne ter preventie van depressie. De publieke website Omgaan met depressie biedt informatie over signalen en klachten van een depressie en geeft tips om een depressie te voorkomen. De nieuwe JGZ-richtlijn Depressie helpt professionals om ouders, kinderen en jongeren beter te ondersteunen en hun vragen te bespreken.

Bekijk hier de JGZ-richtlijn Depressie.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)