Nieuws |

Nieuw lesprogramma voor de brugklas: Frisse Start

Nieuw lesprogramma voor de brugklas: Frisse Start

Het preventieprogramma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) heeft een nieuw lesprogramma voor de brugklas ontwikkeld: Frisse Start. Uitgangspunt van het programma is dat met preventie van middelengebruik in de vroege adolescentie resultaat is te boeken.

De overgang naar de brugklas is een belangrijke fase in het leven van jongeren. Ze gaan naar een nieuwe school, worden vatbaarder voor de invloed van leeftijdsgenoten en hun attitude ten opzichte van alcohol en drugs verandert van negatief naar meer positief. De brugklas is hierdoor een goed moment om preventieprogramma’s gericht op roken, alcohol drinken en blowen uit te voeren.

Sociale norm 
Bij preventie van middelengebruik in de brugklas is het van belang dat ingezet wordt op het stellen van een sociale norm en het versterken van het probleemoplossend vermogen. Frisse Start is gebaseerd op deze uitgangspunten en sluit daarnaast aan op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma bevat vier lessen.

Ouderavond
Frisse Start bevat ook een ouderavond. Deze ouderavond gaat over de puberteit: de veranderingen die een kind doormaakt, de ontwikkelingen die daarbij horen en wat dat betekent voor ouders en opvoeders.

Docententraining
Aan het lesprogramma is een verplichte docententraining gekoppeld, waarin docenten kennis opdoen over de uitgangspunten, de doelen en de uitvoering van het lesprogramma.

Beschikbaarheid en onderzoek
Frisse Start is beschikbaar vanaf schooljaar 2015-2016. Tegelijkertijd zal het lesprogramma onderzocht worden op effectiviteit. Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar scholen. Aan scholen die deelnemen aan het onderzoek, worden de werkboekjes gratis verstrekt.

Meer informatie
Meer informatie over Frisse Start en/of het onderzoek? Mail naar dgsg@trimbos.nl of neem contact op met uw contactpersoon van de GGD of Instelling voor Verslavingszorg in de regio.
 
Zie ook
De gezonde school en genotmiddelen

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)