Nieuw Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Nieuw Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem is op 20 april het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium wil bijdragen aan de acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in de Nederlandse samenleving door wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie te ontwikkelen en toe te passen.

Het kennisconsortium biedt een landelijke infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding op deze terreinen.

Voor het kennisconsortium is voor de jaren 2018 en 2019 een kennisagenda opgesteld. Hierin hebben de thema’s Jeugd, Leefomgeving en Werk prioriteit gekregen. Voor de werkgroep Leefomgeving is Nicole van Erp van het Trimbos-instituut kartrekker. Voor de werkgroep Jeugd is dat Sara van der Weerd van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en voor Werk Evelien Brouwers van Tranzo, Tilburg University.

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos. Bij de oprichting zijn inmiddels al ruim 30 organisaties bij het kennisconsortium aangesloten, zoals Samen Sterk zonder Stigma, cliëntenorganisaties, kenniscentra, ggz-instellingen, UWV en VNG.

Meer over dit thema