Na 30 jaar afscheid van Trimbosboegbeeld Wilma Boevink

Na 30 jaar afscheid van Trimbosboegbeeld Wilma Boevink

Met haar zeeën aan kennis en ervaring neemt Wilma Boevink 31 december afscheid van het Trimbos-instituut en zal zij zich, naast een nieuwe uitdaging bij RIBW AVV, vanuit de Universiteit Maastricht gaan richten op het uitbouwen van (inter)nationaal onderzoek naar ervaringsdeskundigheid in de door haar mede-opgerichte organisatie: URC, User Research Centre.

Gezaghebbend en een strijder voor de herstelbeweging in de ggz. Een wetenschappelijk zwaargewicht en stevig pleitbezorger van ervaringsdeskundigheid. Taboedoorbrekend over psychische problemen en immer de oorlog verklarend aan stigmatisering van mensen met psychische kwetsbaarheid. De lijst gaat maar door met beschrijvingen over dr. Wilma Boevink die als stagiaire 30 jaar geleden bij het Trimbos-instituut begon en in 2017 promoveerde in ervaringsdeskundigheid.

Wilma Boevink over met welke verwachtingen ze 30 jaar geleden bij het Trimbos-instituut kwam:
“Ik zou wel even wat veranderen in de GGZ. Ik ging bij het Trimbos werken met hoop, maar ook door woede gedreven motivatie. Ik had zelf net een eerste langere opname achter de rug en had ervaren dat er een hoop mis was. Vooral het ontmenselijken van de patiënt vond ik niet te verteren. Ik was al vrij snel actief geworden in de patiëntenbeweging, maar zag ook dat het een beweging vanuit de marge was. Echte beïnvloeding en verandering van binnenuit kwam nog niet tot stand. Ik wist wel al dat je strategische posities moest verwerven, als patiënt en patiëntenbeweging, wilde je invloed hebben. Maar als je alleen roept wat niet goed gaat, wijs je nog niet de weg naar hoe het dan wel moet. Die ontwikkeling heb ik zelf ook door moeten maken.”

Pleitbezorger voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid

Wilma Boevink heeft veel betekend voor het realiseren van breed en diepgaand onderzoekswerk naar herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de ggz. Zij promoveerde op 13 april 2017 op een omvangrijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht. In haar proefschrift betoogt ze sterk het belang van ervaringsdeskundigheid voor de ggz. Wilma Boevink heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot boegbeeld van het HEE team, een beweging die zich inzet voor professionalisering van empowerment en ervaringsdeskundigheid van psychisch kwetsbare mensen. Hier gaat het om herstel, in alle opzichten: persoonlijk, maatschappelijk en sociaal herstel zoals wonen, werken en contacten.

Wilma over wat ze zelf ziet als haar grootste verdienste: “Het normaliseren van ernstig menselijk lijden. Het eerste artikel en lezing over mijn eigen worsteling met herstel in gewone mensentaal, ontlokte de reactie: het klinkt zo gewoon.
Wat de herstelbeweging heeft bewerkstelligd, is dat we in gewone mensentaal zijn gaan beschrijven hoe het is om stemmen te horen, in een psychose te zitten of gedwongen opgenomen te worden. Feitelijk hebben we ons ontwikkeld als zelfbewuste eindgebruikers van zorg die iets vinden van die zorg en mee kunnen praten over de inrichting van de zorg. En als gesprekspartners serieus worden genomen. Je ziet nu op heel veel plekken herstelacademies, waarmee onderlinge steun en zelfhulp een volwaardige plek gekregen hebben naast de behandeling door psychiaters. Ik ben trots dat ik daaraan heb bijgedragen.”

Wilma Boevink heeft met het HEE team een grote bijdrage geleverd aan verbreding van het netwerk, vergroten van impact en vernieuwen en ondersteunen van herstelprocessen. Daarvoor ontwikkelde Wilma Boevink instrumenten die vooral worden ingezet in de langdurige ggz waar speciaal opgeleide ervaringsdeskundigen professioneel ondersteuning bieden bij herstelprocessen. Dankzij de inzet van Wilma Boevink, de HEE beweging en meerdere samenwerkingspartners (zoals de Stichting Rehabilitatie ’92, maar ook de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen VvEd), is ervaringsdeskundigheid naar een hoger en nu onmisbaar niveau gebracht in de ggz en het brede sociaal domein. Door de professionele en persoonlijke inzet, maar vooral ook de maatschappelijke betrokkenheid van Wilma Boevink is de positie van ervaringsdeskundigheid in het brede ggz-beleid steviger verankerd.

Nieuw harnas van ‘ontoerekeningsvatbaarheid’

Wilma Boevink over haar grootste teleurstelling:
“Dat de discussie over overlast veroorzakende, verwarde personen gevoerd wordt over die personen, niet met. Waar we eerst werden gereduceerd tot onze diagnose, worden we nu in het harnas van ‘ontoerekeningsvatbaarheid’ geperst. Dat patiënten met psychiatrische problematiek vaker slachtoffer zijn van geweld, dan dader, horen we bijna nergens terug. Als HEE pleiten we al heel lang voor professionele nabijheid, en de helende werking van empathie en begrip. Door een soort collectieve angst voor mensen in psychische nood zie ik juist dat er weer meer afstand wordt genomen.”

Toch houdt Boevink hoop voor de toekomst.
“De herstelacademies hebben hun meerwaarde al meer dan bewezen. Voor sommige verzekeraars is het gewoon effectieve verzekerde zorg. Er zijn ook gemeenten die ervaringsdeskundigheid omarmen, ook voor andere doelgroepen. Tenslotte kunnen we nog veel meer kennis ontwikkelen vanuit ervaringsdeskundig perspectief en de weg blijven wijzen naar hoe het beter kan.”

Bevlogenheid

We danken namens het gehele Trimbos-instituut Wilma Boevink voor haar inzet, bevlogenheid, soms fijne en soms schurende samenwerking de afgelopen 30 jaar. Uiteraard blijven we het goede en belangrijke werk van Wilma Boevink op de voet volgen en wensen haar veel succes bij haar toekomstige onderzoeken en projecten.

Meer over Wilma Boevink:

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)