Nieuws |

Monitoring sociale media geeft inzicht in drugspopulariteit

Monitoring sociale media geeft inzicht in drugspopulariteit

Is het mogelijk om middels geautomatiseerde berichtanalyses in een vroege fase nieuwe trends in drugsgebruik te detecteren? Het recent gepubliceerde onderzoek naar de sentimentanalyse van online berichtgeving over de drug 4-fluoramfetamine (4-FA), biedt hiervoor aanknopingspunten.

Dit concluderen de auteurs van dit artikel dat onlangs is verschenen in het International Journal of Drug Policy. In toenemende mate bespreken drugsgebruikers hun ervaringen met nieuwe en al langer bekende middelen in berichten en discussies op sociale media en online forums, waarmee deze berichten een potentieel belangrijke bron van gegevens vormen om bij het monitoren van trends in drugs gebruik van te maken. Het analyseren van de inhoud van de online berichten kan met tekstanalyse-software gedaan worden, wat met een bescheiden inspanning het verwerken van grote hoeveelheden tekst in korte tijd mogelijk maakt. 

Tekstanalyse

In het artikel, waarin in het bijzonder is gekeken naar online geplaatste berichten over de onlangs verboden drug 4-FA tussen 2012 en 2017, werd met tekstanalysesoftware het sentiment van de berichten bepaald. Als het sentiment positief was kwam dit overeen met een positieve boodschap over 4-FA, was het sentiment negatief dan was het bericht dit ook. De verandering in het gemiddelde sentiment ten aanzien van 4-FA door de tijd is in het artikel beschreven en vergeleken met het sentiment in berichten over andere drugs (ecstasy, cocaïne) en in neutrale controleberichten.

Sentiment bepalen

Door in totaal van ruim 8200 berichten over een of meer van deze middelen die werden geplaatst op bekende drugsdiscussieforums het sentiment te bepalen kon een trend in het sentiment ten aanzien van 4-FA worden ontdekt, die aansluit bij resultaten die ook met andere monitors (de Monitor Drugs Incidenten en het Drugs Informatie en Monitoring Systeem) van het Trimbos-instituut worden gevonden. Ook sluit de gevonden trend aan bij nieuwsberichten over incidenten en het daarop volgende verbod op de handel in 4-FA.

Geautomatiseerde analyse

De komende tijd zullen de onderzoekers werken aan het verder optimaliseren van de wijze waarop de sentimenten zijn bepaald en kunnen worden geïnterpreteerd. Ook zal bekeken worden hoe deze vorm van geautomatiseerde berichtanalyses verder kan worden ingebed in de reguliere drugsmonitoringsactiviteiten van het Trimbos-instituut, en of deze vorm van monitoring in een vroege fase nieuwe trends in drugsgebruik kan detecteren.

Meer over dit thema

Matthijs Blankers
Chief Science Officer, Senior Wetenschappelijk Medewerker