Masterclass – Netwerk Vroege Psychose

Masterclass Netwerk Vroege Psychose

De Masterclass ‘Individuele routes in het zorglandschap’ op 12 februari 2016 biedt volop gelegenheid om met vakgenoten te discussiëren over de ontwikkelingen in de zorgverlening. Hoe komen we tot onze beslissingen welke zorg we aanbieden? Hoe individualiseren we de zorg? Een richtlijn geeft een spanningsveld met de uniciteit van cliënten. Wat zijn de tools van de Zorgstandaard Psychose –module Vroege Psychose om individuele zorg te kunnen geven?