Landelijke Monitor Depressie gestart

Landelijke Monitor Depressie gestart

De nieuwe Landelijke Monitor Depressie volgt de effecten van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, dat als doel heeft dat het aantal depressies in 2030 met 30% is verminderd. De eerste meetronde laat nog geen verbetering zien, wel enkele opvallende toenames.

Meerjarenprogramma Depressiepreventie

Het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP DP), gestart in 2017, moet ervoor zorgen dat er in 2030 30 procent minder mensen depressief worden. Zes groepen die extra risico lopen, krijgen extra aandacht. Zodat zij goede hulp krijgen als er klachten ontstaan. het gaat om jongeren (onder wie KOPP/KOV), jonge vrouwen (onder wie pas bevallen vrouwen), werknemers (in stressvolle beroepen), huisartspatiënten met signalen van (beginnende) depressie, mensen met een chronische ziekte en (overbelaste) mantelzorgers.

Om te kijken of het lukt om het aantal depressies sterk te verminderen, kijkt de Landelijke Monitor Depressie naar:

  • hoe vaak depressie voorkomt in de algemene bevolking en de beroepsbevolking (populatieprevalentie);
  • hoe vaak mensen met een depressie hulp zoeken bij de gezondheidszorg (zorgprevalentie);
  • hoeveel zorg er wordt gevraagd vanwege depressies.

Zo kunnen we op drie punten zien wat op de lange termijn het effect is van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

Nog geen verbetering na 2 jaar

Deze eerste peiling van de Landelijke Monitor Depressie – uitgevoerd door het Trimbos-instituut – gaat over ontwikkelingen tot en met 2019. Omdat het Meerjarenplan toen nog maar 2 jaar liep, verwachtten we geen verbeteringen. De resultaten bevestigen dat: het aantal mensen dat een depressie krijgt neemt nog niet af. Op sommige punten zagen we juist een toename.

Vaker burn-out

Een opvallende toename die we zagen is dat steeds meer werknemers burn-outklachten hebben. Ook gaan steeds meer mensen naar de huisarts vanwege depressie(klachten) en een steeds groter deel van de mensen met depressie(klachten) wordt gezien door de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ).

Vervolg Landelijke Monitor Depressie

Deze eerste peiling is de basis om de komende jaren het effect van het Meeerjarenprogramma te volgen en te kijken of de afname van 30% wordt gehaald. De volgende meting vindt plaats in het najaar 2021, en zal gegevens over 2020 meenemen.

Download de infographic

Product

Landelijke Monitor Depressie

Eerste peiling: trends tot en met 2019 · 2021

Jasper Nuijen
Senior projectmedewerker Zorg & Participatie