Nieuws |

Laatste inzichten over de effectiviteit van psychostimulantia bij verslaving en meer

Laatste inzichten over de effectiviteit van psychostimulantia bij verslaving en meer

Op 20 oktober 2020 publiceerde het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) in hun Best Practice Portal een update van informatie over (evidence-based) interventies op het terrein van drugsgebruik en verslaving.

De Best Practice Portal (BPP) verzamelt gegevens over effectiviteit van interventies uit (lopend) onderzoek en systematische reviews, databases met richtlijnen en van internationale organisaties en relevante netwerken. Thema’s omvatten preventie, behandeling, harm reduction en sociale integratie. Er kan gezocht worden op middel, doelgroep en setting. Er verschijnen geregeld updates.

Winter & Summer course

Het EMCDDA organiseert in 2021 voor een brede doelgroep van studenten, onderzoekers, professionals, managers twee cursussen:

  • Een online Wintercourse over Responses to, and preparedness for, health-related threats (COVID-19 lessons learned). Van 1-12 maart 2021. Inschrijven kan tot 8 februari 2021.
  • Een Summer course (Lissabon) over Kwetsbare groepen (daklozen, gedetineerden, migranten). Sociale determinanten, preventie en interventies komen aan de orde . Werkvormen: colleges, workshops, studiebezoeken. Inschrijven kan tot 28 februari 2021.

Onderzoek naar middelengebruik onder scholieren (15-16 jaar) in 35 Europese landen

Op 12 november verschijnt de internationale ESPAD rapportage, met onderzoek naar het middelengebruik onder scholieren van 15-16 jaar in 35 Europese landen, waaronder Nederland. Geïnteresseerden kunnen zich registreren voor een webinar, waarin de onderzoekers en verschillende stakeholders over het onderzoek zullen discussiëren. Start: 11.30 (Nederlandse tijd).

Focal Point EMCDDA

Het Trimbos-instituut rapporteert samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid aan het EMCDDA. Het Trimbos-instituut is een van de 28 Focal Points in de EU-lidstaten. Deze gegevens zijn de basis voor de diverse rapportages van het EMCDDA. | Meer info

Margriet van Laar
Head Drug Monitoring & Policy/Reitox Focal Point Drugs