Kwaliteitsstandaard Daginvulling en participatie beschikbaar

Kwaliteitsstandaard Daginvulling en participatie beschikbaar

Met de generieke module Daginvulling en participatie is er een nieuwe kwaliteitsstandaard voor de ggz beschikbaar. De module geeft handvatten voor iedereen die zich bezighoudt met zinvolle daginvulling voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Ze gelden voor het hele spectrum, van inloop en ontmoeting tot re-integratie en werk. De belangrijkste aanbeveling: laat daginvulling zoveel mogelijk in de samenleving plaatsvinden.

De module is te vinden op www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/standaarden en
vanaf 30 november op www.ggzstandaarden.nl

Niet op een eilandje

Zoveel mogelijk gewoon meedoen, dat is wat mensen graag willen. Niet apart op een eilandje, maar aan de slag op school, met werk of vrijwilligerswerk en/of deelnemend aan het algemene sociaal-cultureel aanbod. Gewoon als het kan, apart alleen als en voor zolang als het moet, is in de module dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Kernlementen

Naast deze aanbeveling, biedt de module nog vier kernelementen die van belang zijn om goede daginvulling vorm te geven. Zo is de vraag/wens van mensen leidend, is denken in mogelijkheden en daarbij rekening houden met beperkingen belangrijk, en moeten medische behandeling en begeleiding tijdens de dagbesteding op elkaar zijn afgestemd. Tot slot is een nauwe samenwerking tussen alle betrokken professionals, het netwerk en de cliënt noodzakelijk.

Uitgangspunt

De werkgroep die de module heeft samengesteld, beveelt aan dat betrokken professionals constant de genoemde kernelementen als basis nemen. Alleen dan kunnen ze de zelfregie van de cliënt optimaal versterken en eraan bijdragen dat deze kan deelnemen aan de door hem of haar gewenste daginvulling.

Breed gedragen

De generieke module is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz door een brede werkgroep met vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen, ondernemers, beroepsgroepen, gemeenten, en maatschappelijke organisaties. Harry Michon van het Trimbos-insituut was voorzitter van de werkgroep. Een projectgroep vanuit Zorgbelang Gelderland-Utrecht (projectleiding) en Movisie ondersteunden de werkgroep bij de ontwikkeling.

Meer informatie

Zorgbelang Gelderland-Utrecht
Joke Stoffelen
026 384 28 61
[email protected]

Movisie
Anne-Marie van Bergen
030 7892076
[email protected]

Meer over dit thema