Kennisinstituten samen aan de slag voor scholen

Kennisinstituten samen aan de slag voor scholen

Sluit bij de aanpak van mentaal welbevinden aan op de ondersteuningsstructuur binnen de school. Dat is de oproep van een aantal organisaties die de ambitie hebben uitgesproken om gezamenlijk scholen te helpen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

Met het Nationaal Programma Onderwijs komt er veel op scholen af. Scholen voelen zich met name overvallen door de korte termijn, terwijl ze nog steeds alle zeilen moeten bij zetten om het onderwijs goed te organiseren. Pharos, het NJi, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ en het Trimbos-instituut willen elk hun eigen specifieke kennis inbrengen om scholen zo breed mogelijk ondersteuning te bieden. Ze richten zich daarbij primair op de mentale gezondheid van jongeren.

De instituten willen scholen op twee manieren werk uit handen nemen: door beschikbare kennis te vertalen naar praktische handvatten en door de lokale samenwerking rondom de school te stimuleren. De komende tijd gaan de instellingen aan de slag met handvatten voor leraren om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Mentale gezondheid van jongeren

Sinds corona krijgen de individuele organisaties veel vragen van scholen over hoe ze aandacht kunnen besteden aan de mentale gezondheid van jongeren. Voor de meeste leerlingen is het voeren van het ‘gewone’ gesprek hoe het met hen gaat genoeg om de draad weer op te pakken. Inzet op herstel van perspectief gaat om maatwerk, vinden de instellingen. Uit analyses blijkt dat de gevolgen van corona ongelijk verdeeld zijn over de maatschappij. Bestaande verschillen worden zichtbaarder en sommige verschillen komen nu pas aan de oppervlakte. Dat vraagt om overwogen keuzes die juist het verschil kunnen voor specifieke groepen. Hierbij bieden de organisaties graag ondersteuning.

Doe het samen

Doe het niet alleen, is de boodschap van de instellingen. Er is een bredere groep organisaties en partijen rondom de school die ingezet kunnen worden. Vanuit hun expertise en kennis van het jeugdveld, willen de instituten scholen helpen de juiste partners te betrekken. Denk hierbij aan samenwerkingspartners zoals wijkteams, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jongerenwerk. Juist door te investeren in de relatie tussen samenwerkingspartners en scholen, bouw je ook voor de langere termijn aan een ondersteunende structuur voor kinderen en jongeren.

Stappenplan

OCW publiceerde vorige week een stappenplan schoolanalyse, als handreiking voor scholen. De organisaties willen aansluitend daarop met een praktische werkwijzer komen die scholen kunnen gebruiken om volgend op de analyse, de stap naar hun aanpak te maken. Vanuit deze visie gaan de instellingen meedenken over de menukaart met effectieve interventies en over hoe scholen interventies effectief en duurzaam kunnen inzetten.

Heeft een concrete vraag of wilt u overleggen over wat we voor uw school kunnen betekenen, neem dan contact op met info@nji.nl.