Jongeren in regie bij onderzoek mentaal welzijn

Jongeren in regie bij onderzoek mentaal welzijn

Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal welzijn van jongeren in Nederland onder druk staat. Daarom voert het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht in opdracht van UNICEF Nederland het onderzoek ‘Geluk onder druk?’ uit.

Stress als gevolg van hoge prestatiedruk, depressiviteit, eenzaamheid en faalangst lijken onder jongeren steeds meer voor te komen. Mogelijk door de steeds complexere maatschappij, die veel van kinderen eist op intellectueel, sociaal en maatschappelijk gebied. Uniek bij dit onderzoek is dat jongeren zelf worden betrokken bij de opzet en uitwerking.

Beleving tieners centraal onderdeel

De visie en beleving van tieners is een essentieel onderdeel van het onderzoek. Hiervoor zijn onder andere een advies- en een stuurgroep van jongeren betrokken bij de onderzoeksopzet en de uitwerking. Dit maakt het onderzoek uniek ten opzichte van andere onderzoeken naar het welbevinden onder jongeren. Ook is de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek bijzonder.

‘Signalen vaker depressie bij jongeren zorgwekkend’

Gezond en veilig opgroeien is een kinderrecht. Juist omdat we in een goed ontwikkeld land leven, zou een onbezorgde jeugd bijna vanzelfsprekend moeten zijn. Dat we steeds meer signalen krijgen dat stress en depressiviteit lijken toe te nemen, is zorgwekkend.

Dit zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. Onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen en mogelijke oplossingen te vinden voor deze negatieve gevoelens bij jongeren. Samen werken we aan een samenleving waar iedere jongere tot zijn/haar recht komt.”

Welzijn van jongeren duurzaam verbeteren 

Hoe staat het met het mentaal welzijn van tieners in Nederland? Hoe lukt het hen om op een gezonde manier om te gaan met druk, verwachtingen, eisen, sociale normen? Wat wordt hen vanuit de maatschappij geboden om veerkrachtig en weerbaar te zijn en te blijven? Hoe kan het dat jongeren juist in Nederland stress ervaren, waar volgens onderzoek de meest gelukkige jongeren van Europa wonen en waar emotionele problemen recentelijk niet zijn toegenomen? Met de antwoorden op deze vragen wil UNICEF bepalen welke strategie en activiteiten nodig zijn om dit thema politiek, bestuurlijk en maatschappelijk te agenderen en het welzijn van jongeren duurzaam te verbeteren.

Een tiental jongeren is direct betrokken bij het onderzoek in een adviesgroep en een stuurgroep.

“Ik ben betrokken bij het onderzoek en ga kijken of de vragen goed gesteld worden en of ze geen dingen vergeten te vragen aan de jongeren”, vertelt Lieke (17). “Ik zal met de resultaten meekijken om mee te bepalen welke maatregelen genomen kunnen worden, zodat het welzijn van jongeren ook echt verbetert!”, zegt Luc (18).

‘Nog te weinig bekend over welzijn jeugd’

Marloes Kleinjan, programmahoofd Epidemiologie bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht, is betrokken bij het onderzoek:

We weten nog te weinig over hoe het nu echt gaat met de Nederlandse jongeren en hun mentale gezondheid. De adolescentie is een periode van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico’s. Een belangrijke periode dus om in te investeren en om veel over te weten.

De aftrap van het onderzoek is op 24 januari 2019. Het onderzoek zal naar verwachting 16 maanden in beslag nemen.

Meer over dit thema

Marloes Kleinjan
Programmahoofd Jeugd