Jong en depressief: gerichte aanpak nodig

Jong en depressief: gerichte aanpak nodig

Er is geen gerichte, samenhangende aanpak om te voorkomen dat sombere klachten bij jongeren zich ontwikkelen tot een depressie. Met een studiedag, internationale expertmeeting en lezing vestigen wij de aandacht op deze problematiek.

Depressie of depressieve klachten bij jongeren en adolescenten komen vaak voor. Maar wat is de juiste behandeling voor deze problematiek? Wat weten we over de effectiviteit van behandelingen, en wat kun je als psycholoog, psychiater, docent of ouder doen om te voorkomen dat de klachten verergeren?

Met een internationale expertmeeting, studiedag en lezing wil Trimbos-voorzitter Rutger Engels het onderzoek naar depressiepreventie als wel de behandeling van depressie bij jongeren en adolescenten een extra impuls geven. In samenwerking met andere partijen zijn er in november drie bijeenkomsten rond dit thema.

Jong en depressief: pillen, praten, opvoeden of laten?
Op donderdag 12 november worden van 16.00 tot 18.00 uur drie aaneensluitende lezingen en een debat gehouden onder de titel Jong en depressief: pillen, praten, opvoeden of laten? in Rasa in Utrecht. Tijdens deze gratis toegankelijke bijeenkomst bespreken drie experts de behandeling van depressie vanuit verschillende invalshoeken: de cognitieve gedragstherapie, medicatie/psychiatrische behandeling en de opvoeding. De sprekers zijn: kinder- en jeugdpsychiater Marco Bottelier, (klinisch) psychologen Denise Bodden en Yvonne Stikkelbroek en universitair professor Jan Derksen.

Direct aanmelden: http://www.nji.nl/lezingencyclus

De lezingencyclus wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut, de Universiteit Utrecht, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Kenniscentrum LVB en de NVO.

Studiedag Depressiepreventie bij adolescenten
Tijdens de studiedag, vrijdag 27 november in Oss, wordt stilgestaan bij de meest recente inzichten uit praktijkgericht onderzoek en ervaringen uit het werkveld op het gebied van voorkomen en behandelen van depressie. Deze studiedag is vooral bedoeld voor professionals uit de jeugdzorg, jeugd-ggz en het onderwijs. Tijdens de dag worden ook de mogelijkheden van e-mental health verkend en wordt ingegaan op de risicofactoren voor suïcidaal gedrag bij jongeren. Meer informatie kunt u vinden op website van de studiedag: http://depressiepreventiedag.trimbos.nl/

(De studiedag Depressiepreventie bij adolescenten is volgeboekt. Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst. Bericht volgt wanneer eventueel een plek beschikbaar komt.)

Internationale expertmeeting
De studiedag wordt voorafgegaan door een besloten, tweedaagse internationale expertmeeting, gefinancierd door ZonMw. Trimbos-voorzitter Rutger Engels wil met experts uit Europa, de VS en Australië tot een gezamenlijk actieplan komen en de internationale samenwerking op dit thema versterken. Hij noemt hierbij expliciet de ontwikkeling van nieuwe preventiemodellen, m-health en serious games om jongeren eerder te bereiken en op een innovatieve manier een behandeling te bieden.

Zowel de studiedag als de expertmeeting worden georganiseerd door het Trimbos-instituut i.s.m. de Radboud Universiteit, GGZ Oost Brabant, Universiteit Utrecht, Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out.

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)