Nieuws |

Interventiedatabase Gezond en Actief Leven gelanceerd

Interventiedatabase Gezond en Actief Leven gelanceerd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is maandag 8 december de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven (www.interventiedatabase.nl) gelanceerd. Eén gezamenlijke database biedt overzicht van actuele leefstijlinterventies in Nederland. Ook geeft het inzicht in de kwaliteit van deze interventies. Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ontwikkelden de nieuwe database samen met het Trimbos-instituut.

Verschillende websites presenteren interventies uit de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Zo laat www.loketgezondleven.nl alle interventies zien uit de nieuwe database. En op deze sites staat een selectie van leefstijl-, sport- en beweeginterventies uit de database: www.nisb.nl, www.effectiefactief.nl, www.gezondeschool.nl en de Menukaart Sportimpuls.

De Interventiedatabase biedt landelijke en lokale professionals informatie waarop zij hun keuze voor een interventie kunnen baseren. Zo is elke interventie beknopt omschreven en kan een geïnteresseerde contact opnemen met de aanbieder van een interventie.

Data ook beschikbaar voor andere organisaties
De Interventiedatabase bevat open data. Dit betekent dat ook andere organisaties de gegevens kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor onderzoek of om een selectie te presenteren op een website.

Kwaliteit van interventies: het erkenningstraject
Interventies worden op kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid beoordeeld in het erkenningstraject van het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies. Hierin werken samen: het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie, NISB, RIVM, Trimbos-instituut en Vilans.

Alle erkende interventies zijn eenvoudig te vinden in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. En een interventie invoeren is in de nieuwe database nu een stuk gebruiksvriendelijker. Interventie-eigenaren die een interventie willen indienen voor het erkenningstraject, doen dat voortaan online via www.interventiedatabase.nl.

Meer informatie
Katia Witte, projectleider Interventiedatabase Gezond en Actief Leven, 030-274 4384, 06-52546568, katia.witte@rivm.nl

Foto
Xandra Gravestein (RIVM Centrum Gezond Leven), Remco Boer (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en Agnes van der Poel (Trimbos-instituut) lanceren de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.

© RIVM Centrum Gezond Leven, Christian Bionda, B’Scene

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)