Informatiefilmpje over Welzijn op recept

Informatiefilmpje over Welzijn op recept

In Amsterdam wordt het project ‘Verbinden van informele en formele zorg’ uitgevoerd. Eén van de initiatieven in het project is Welzijn op recept. Het Trimbos-instituut begeleidt de ontwikkeling en implementatie hiervan. Er is nu een informatief filmpje gemaakt over wat Welzijn en recept betekent.

Welzijn op recept is bedoeld voor wijkbewoners die zich met psychosociale problemen bij de huisarts melden en wordt in de stadsdelen Centrum, Oud-Noord, IJburg-Zeeburgereiland, West en Nieuw-West geïmplementeerd. Er wordt samengewerkt met diverse informele partners zoals Burennetwerk, Burenbond, Hoop voor Noord, Vliegende Brigade Team Ed, Samen Sterk Vrouwen West, Kantara Brug, Samen Wonen Samen leven, Viia, Vrijwilligersacademie.

Uitdagingen
Het invoeren van Welzijn op recept brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Het enthousiasmeren en motiveren van huisartsen en mogelijke deelnemers aan Welzijn op recept; optimale inrichting van het proces van aanmelding tot en met terugkoppeling in samenspraak met de deelnemer, de huisarts en de welzijnscoach; het registreren en evalueren van de voortgang van Welzijn op recept en tevredenheid van de deelnemer; het afstemmen met andere lopende projecten in de stadsdelen en ten slotte het borgen van Welzijn op recept.

Het project ‘Verbinden van informele en formele zorg’ wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

Het informatiefilmpje is gemaakt door Maarten Muis/Adstructie.

Meer informatie over Welzijn op recept:
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/klantcases/project/?proj=9

Meer informatie over het project ‘Verbinden van informele en formele zorg’:
www.wijzijndebuurt.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)