Implementatie-interventies op maat effectief voor het opvolgen van richtlijnaanbevelingen

Implementatie-interventies op maat effectief voor het opvolgen van richtlijnaanbevelingen

Op maat aangeboden implementatie-interventies dragen meer bij aan het opvolgen van richtlijnaanbevelingen voor angst en depressie in de huisartsenpraktijk dan alleen training en feedback. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Henny Sinnema, senior wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut.

In haar proefschrift onderzocht Sinnema of implementatie-interventies die op maat worden aangeboden, aangevuld met een training en feedback, effectiever zijn dan training en feedback alleen voor de implementatie van richtlijnaanbevelingen voor angst en depressie in de huisartsenpraktijk. Het onderzoek laat zien dat huisartsen die op maat interventies aangeboden krijgen meer patiënten met angst en depressie herkennen dan de huisartsen die alleen training en feedback aangeboden krijgen. Het verschil tussen beide groepen is 11%.

Barrières die implementatie beïnvloeden 
Angst en depressie worden meestal behandeld door de huisarts. Dat de zorg niet altijd volgens richtlijnaanbevelingen plaatsvindt wordt veroorzaakt door verschillende barrières. Huisartsen noemen de volgende barrières het meest: een gebrek aan kennis en vaardigheden, het niet eens zijn met richtlijnaanbevelingen, negatieve verwachting hebben over de uitkomst, weinig geloof in eigen kunnen, geen overeenstemming met de patiënten kunnen krijgen, een gebrek aan informatie over mogelijke behandelingen die door de GGZ worden aangeboden en wachtlijsten.

Implementatie-interventies op maat
Met het oog op deze barrières zijn intervisie en individuele telefonische consultatie gekozen als vorm voor het aanbieden van interventies op maat om het opvolgen van richtlijnaanbevelingen te verbeteren.

Voor de meeste huisartsen was intervisie helpend bij het gebruik van de Vierdimensionale klachtenlijst voor het herkennen van angst en depressie, diagnosticeren van verschillende angststoornissen, vaststellen van de complexiteit en ernst van de aandoeningen en het toewijzen van stepped care. Daarnaast werd het delen van ervaringen met andere huisartsen als ondersteunend ervaren.

Twee derde van de huisartsen vond de individuele telefonische consultatie ondersteunend. Bijvoorbeeld uitleg over het belang van diagnosestelling, hoe stepped care toe te wijzen en het belang van informeren van patiënten over wat er met hen aan de hand is, welke behandeling passend is en welke informatie het beste gegeven kan worden. Voor de huisartsen werkte de telefonische consultatie als een nuttige herinnering om de richtlijnaanbevelingen op te volgen en als stimulans om vaste patronen te doorbreken.

“Wanneer in zorggroepen of gezondheidscentra geïnvesteerd wordt in de implementatie van richtlijnen wordt geadviseerd interventies op maat aan te bieden. Het is wenselijk om naast huisartsen ook patiënten en betrokken ketenpartners te vragen naar barrières voor richtlijnopvolging, zodat vanuit meerdere perspectieven barrières meegenomen worden en interventies op maat aangeboden worden” aldus Henny Sinnema.

Voor de toekomst geldt dat het belangrijk is de implementatie-interventies op maat methode verder te verbeteren en onderzoek te doen naar de kosteneffectiviteit.

Henny Sinnema verdedigt haar proefschrift:Tailored interventions to implement quideline recommendations for patients with anxiety and depression in general practice, op dinsdag 19 mei 2015 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Meer informatie
Henny Sinnema   hsinnema@trimbos.nl

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)