Nieuws |

IkPas actie van start met recordaantal deelnemers

De IkPas actie gaat woensdagavond 18 februari van start met een recordaantal deelnemers voor de 40 dagen actie. De teller staat nu op 800. Voor de 30 dagen actie, die 2 maart start, zijn al 1200 aanmeldingen binnen. Aanmelden kan nog tot 2 maart.

Onder de paraplu van IkPas worden regionale en lokale acties met 30- of 40-dagen zonder alcohol georganiseerd. Dit soort acties begon een aantal jaren geleden nog aarzelend in een aantal gemeenten in de zuidelijke provincies, zoals Lierop, Best, Heumen/Malden en Mook en Middelaar, meestal na afloop van de carnaval tijdens de vastenmaand. Vanwege de aansluiting bij deze periode (ook wel de ‘40 dagentijd’ genoemd) kozen de betreffende gemeenten meestal voor een termijn van 40 dagen. Elders in het land (Gooi- en Vechtstreek) werd gekozen voor 30 dagen zonder alcohol. Op initiatief van het Trimbos-instituut en het lectoraat verslaving van de hogeschool Windesheim worden de acties in samenwerking met lokale partijen als gemeenten, GGD en verslavingszorg ook in andere delen van het land georganiseerd.

Acties slaan aan
Nu de eerste deelnemers op 18 februari van start gaan, kan gesteld worden dat de acties aanslaan. In de provincies waar al een aantal jaren ‘40 dagen zonder alcohol’ wordt georganiseerd is sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal deelnemers. Ook in andere provincies is men enthousiast, waarbij opvalt dat ook daar een substantieel aantal deelnemers (250) kiest voor de 40-dagenvariant. Voor de ‘korte’ variant van 30 dagen, die op 2 maart start hebben zich inmiddels 1200 deelnemers gemeld. De verwachting is dat dit aantal nog zal verdubbelen gezien het tempo van de huidige groei. Opvallend is ook dat tot de inschrijvers 55 Belgen behoren en een minderheid van de deelnemers (38%) man is. Terwijl toch meer mannen dan vrouwen drinken (85% resp. 76%).

Uiteenlopende motieven
Deelnemers hebben uiteenlopende motieven: van een ‘schoonmaakactie’ aan het begin van de lente, zo direct na de carnaval, tot het aangaan van een uitdaging. Ook zijn er veel deelnemers die het goede voorbeeld aan hun kind willen geven. Dit wordt ook belangrijk gevonden bij de organisaties achter de IkPas-acties, naast Trimbos-instituut en Windesheim zijn dat regionale GGD-en en verslavingszorginstellingen. Het belangrijkste doel van IkPas is het doorbreken van gewoonten (het zonder nadenken (mee)drinken van alcohol op vele momenten in de week) en het maken van bewuste keuzes.

De IkPas-acties zullen begeleid worden door onderzoek, uitgevoerd door de hogeschool Windesheim en de Universiteit van Amsterdam. De resultaten worden in het najaar verwacht.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)