Huiselijke omgeving draagt bij aan welbevinden bewoners met dementie

Huiselijke omgeving draagt bij aan welbevinden bewoners met dementie

De huiselijke omgeving – zowel binnen als buiten – van De Nieuwe Antoniehof, een verpleegzorglocatie van Viattence in Epe, draagt volgens medewerkers en familie bij aan het zich thuis voelen en het welbevinden van de bewoners. Ook is er volgens medewerkers meer sprake van gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid met alle betrokken partijen, waaronder familie, doordat de woonvoorziening echt als het huis van de bewoners voelt.

Ook zijn er wat aandachtspunten, zoals de betrokkenheid versus zorgbelasting van de familie.

Het Trimbos-instituut voerde in opdracht van Viattence een evaluatie uit van het nieuwe woon-zorgconcept op De Nieuwe Antoniehof, een zorglocatie die eind 2016 werd geopend. Aan de buitenzijde een herenhuis en aan de binnenzijde een woonhuis waarbij in de inrichting veel elementen uit de jaren 60 zijn gebruikt. Naast (groeps)interviews en focusgroepen met familieleden van bewoners en medewerkers van De Nieuwe Antoniehof, werd een vragenlijstonderzoek uitgevoerd van de Monitor Woonvormen Dementie en is De Nieuwe Antoniehof vergeleken met gegevens uit de Monitor Woonvormen Dementie.

Huiselijkheid en betrokken familie

In vergelijking met het gemiddelde van woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie, scoort De Nieuwe Antoniehof op de kwaliteit van leven op verschillende subdomeinen, telkens ietsje hoger. Zo wordt de kwaliteit van leven op verschillende domeinen iets beter dan gemiddeld beoordeeld. Dat geldt ook voor de door familie ervaren betrokkenheid bij de invulling van de zorg voor hun naaste en de algemene gang van zaken in De Nieuwe Antoniehof. De familie voelt zich nauw betrokken bij de zorg en geeft ook aan dat er bijvoorbeeld naar artsen geen drempel wordt ervaren. “Iedereen wordt als gelijke gezien.” Over het welbevinden van hun naasten, zeggen familieleden dat “mede door de huiselijke bouw en inrichting er een rustige sfeer ontstaat die de bewoners ten goede lijkt te komen en zowel familieleden als verzorgenden het gevoel hebben dat ze zich thuis voelen”.

Verbeterpunt is dat door het ontbreken van kantoor- of overlegruimtes, de woonkamer soms onrustig is voor bewoners door bezoek en er geen ruimte is voor privé-overleg. Ander aandachtspunt is het vinden van de goede balans tussen wat verwacht wordt van de betrokkenheid van familie bij de zorg en begeleiding van hun naaste en wat zij willen en/of kunnen bieden. Dit komt overeen met de uitkomsten van de landelijke Monitor Woonvormen Dementie.

Prettig werken

Medewerkers geven aan met veel plezier te werken op De Nieuwe Antoniehof, de manier van werken prettiger te vinden dan op hun vorige werkplek en het minder als ‘werk’ te ervaren. De visie is vooral bewoners en familie te ondersteunen en samen met hen te zorgen voor de cliënt. Er is veel meer en directer contact met bewoners en familie. Voor zowel medewerkers als familie geldt wel dat nog niet altijd duidelijk is wat wel en niet overlegd moet worden ten aanzien van de zorg voor de bewoners. Meer duidelijkheid hieromtrent kan bijdragen aan meer ervaren autonomie, wat een positieve invloed heeft op het welbevinden van medewerkers.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichter:
Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)