Het lerend vermogen in de ggz is groot

Inrichting zorgstelsel mag goede ggz niet hinderen

Het Trimbos-instituut en Significant hebben in april 2023 onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in het lerend vermogen van de ggz. Het project ‘Leren & Verbeteren’ heeft als doel professionals meer inzicht te geven in wat er nodig is om samen met cliënten en naasten het delen van kennis en ervaringen te verbeteren en stimuleren. In de ggz zijn er goede voorbeelden van lerende netwerken. Het project Leren & Verbeteren draagt bij aan meer motivatie van de zorgprofessional om zich te ontwikkelen en de zorg verder te verbeteren.

Project Leren & Verbeteren

Samen werken aan passende zorg met zorgprofessionals, cliënten en naasten, dat staat centraal binnen het project Leren & Verbeteren. Significant en het Trimbos-instituut hebben onderzocht hoe zorgprofessionals in de ggz samen kunnen leren de kwaliteit van zorg te verbeteren zodat cliënten uiteindelijk meer passende zorg ontvangen. Ook is onderzocht wat ‘samen beslissen’ inhoudt en hoe dat structureel ingebed kan worden in de dagelijkse praktijk. Bij dit project is een breed samenwerkingsverband is betrokken: Akwa ggz, LVVP, de Nederlandse ggz, MIND, NIP, NVvP, P3NL, ZN en Zorginstituut Nederland.

Drie sporen

Binnen het project zijn drie sporen uitgewerkt:

  1. Leren & Verbeteren in netwerken van professionals of van professionals met cliënten en naasten.
  2. Gepast gebruik door middel van samen beslissen en keuze-informatie.
  3. Data-gestuurde dialoog tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Het onderzoek van het Trimbos-instituut sluit aan bij spoor 1 en het onderzoek van Significant sluit aan bij spoor 2. Spoor 3 is ondergebracht bij de dialoogtafels binnen de werkgroep Gepast Gebruik van het Zorgprestatiemodel. De uitkomsten van de dialoogtafel Gepast Gebruik in de verslavingszorg zijn recent gepubliceerd.

Momenteel is de projectgroep volop bezig met de verdere uitwerking van de drie sporen en de twee uitgevoerde onderzoeken. Na de zomer wordt hier vervolg aan gegeven en is iedereen uitgenodigd om met elkaar de dialoog te voeren hoe het delen van kennis binnen de ggz verder kan worden versterkt.

Meer informatie

Ankie Lempens
Senior projectmedewerker Zorg & Participatie