Nieuws |

Handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement verschenen

Handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement verschenen

In samenspraak met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ en hun cliënten ontwikkelde het Trimbos-instituut de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement.

Bij huisartsen en hulpverleners in de generalistische basis GGZ (gbggz) komen steeds meer mensen in zorg met chronische psychiatrische klachten. Voorheen waren zij langdurig cliënt van de specialistische GGZ. Voor deze groep is nauwelijks nog een specifiek aanbod beschikbaar in de huisartsenzorg en gbggz. Gezien de langdurende ervaring met de problematiek en het hulpaanbod ligt voor hen het meeste perspectief in versterking van zelfmanagement.

Deze handreiking geeft hulpverleners handvatten om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te ondersteunen in het (her)nemen van de regie en het benutten van eigen krachten en mogelijkheden.

De handreiking is mogelijk gemaakt door financiering van fondsNutsOhra.

Training

Door HEE is een training ontwikkeld om de toepassing van de handreiking te vergemakkelijken. De training bestaat uit drie dagdelen en kan in company en door inschrijving worden ingekocht. Meer informatie bij Marianne van Bakel (mbakel@trimbos.nl).

Lees in de bijlage Ondersteuning bij zelfmanagement van mensen met chronische psychische problematiek. Handreiking voor hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)