Nieuws |

Gezocht: 4 gemeenten die GHB-problematiek willen aanpakken

Gezocht: 4 gemeenten die GHB-problematiek willen aanpakken

Het Trimbos-instituut kan 4 gemeenten ondersteunen bij het aanpakken van GHB-problemen.

GHB is een sterk verslavend middel. Eenmaal verslaafd is het ontzettend moeilijk om er blijvend vanaf te komen. GHB-verslaving  levert veel overlast op en vraagt relatief gezien veel inzet van hulpverlening. Het Trimbos-instituut helpt Nederlandse gemeenten om GHB-problematiek aan te pakken. Door de juiste partijen bij elkaar aan tafel te zetten en per casus gericht kennis en kunde in te zetten werken zij samen aan een leven zonder GHB.

Hulp bij aanpakken GHB-problemen

De problematiek kan aangepakt worden, mits er een aanpak op maat wordt gemaakt voor de verslaafde gebruiker. De gemeente Etten-Leur heeft in samenwerking met Novadic-Kentron en NISPA een veelbelovende aanpak ontwikkeld. Deze aanpak wordt door het Trimbos-instituut (met medewerking van deze organisaties) geïmplementeerd in de gemeente Twenterand. Dit leidt in de zomer van 2019 tot een handreiking voor Nederlandse gemeenten die met deze problematiek aan de slag willen. De moet worden gedragen door alle betrokken instanties zoals de gemeente, de politie en de instelling voor verslavingszorg. Zij hebben een cruciale rol in de integrale aanpak. Sluitstuk van zo’n aanpak is (waar nodig) het plaatsen van de cliënt buiten de regio om terugval te voorkomen. Het Trimbos-instituut helpt gemeenten bij de stappen die nodig zijn om de GHB-problematiek aan te pakken.

Aanbod

Een greep uit het aanbod:

  • Een inspiratiesessie voor de gemeente en betrokken instanties die betrokken zijn bij de GHB-problematiek, waarin centraal staat hoe GHB-problematiek aangepakt kan worden en wat dit vraagt van gebruikers, hun omgeving en professionals;
  • De instructie van gemeente en samenwerkingspartners in het implementeren en uitvoeren van de aanpak;
  • Hoe kunnen gebruikers gevonden worden; bijvoorbeeld door het activeren van de gemeenschap en hoe organiseert u dit binnen uw gemeente;
  • Het bijwonen van een casusoverleg en de gemeente helpen de aanpak via deze manier van werken in te richten.

Na deze eerste belangrijke stappen kijken we samen met uw gemeente welke verdere ondersteuning nodig is om de hulp aan GHB-verslaafden binnen uw gemeente structureel aan te pakken. Voor dit vervolgtraject is een bijdrage vanuit uw gemeente nodig.

Interesse of vragen?

Bent u geïnteresseerd of misschien twijfelt u nog of de aanpak past bij uw gemeente? Neem contact op met Laura Nijkamp. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Meer over dit thema