Nieuws |

Gezinsgerichte preventie van drugsgebruik door jongeren

Gezinsgerichte preventie van drugsgebruik door jongeren

Kan gezinsgerichte preventie voorkomen dat jongeren cannabis en andere drugs gaan gebruiken? Onderzoek van het Trimbos-instituut laat zien dat deze vorm van preventie effectief kan zijn.

In het onderzoek werden alle internationale gezinsgerichte programma’s gericht op het uitstellen of verminderen van cannabis en harddrugsgebruik door adolescenten onder de loep genomen. Zowel programma’s in de algemene bevolking als onder risicojongeren zijn onderzocht.

Zero tolerance
Eerder onderzoek van het Trimbos-instituut toonde aan dat ouderlijke zero tolerance regels duidelijk samenhangen met een kleinere kans op cannabisgebruik door scholieren. Aansluitend hierop blijkt nu dat preventieprogramma’s gericht op het gezin effectief kunnen zijn in het uitstellen van cannabisgebruik door adolescenten. Dat wil zeggen: preventieprogramma’s gericht op zowel ouders als hun 12-16 jarige kind kunnen effectief zijn in het voorkomen en verminderen van cannabisgebruik van adolescenten.

Risicojongeren 
Onduidelijk is nog of gezinsinterventies effectief zijn in het voorkomen van het gebruik van harddrugs en in het voorkomen en verminderen van drugsgebruik door jongeren in risicosettingen. De geringe hoeveelheid onderzoek naar drugspreventie onder jongeren in risicosettingen is opmerkelijk aangezien het drugsgebruik van jongeren in bijvoorbeeld speciaal onderwijs en de jeugdzorg 2-10 keer zo hoog is als onder jongeren in het regulier voortgezet onderwijs.

De tijd lijkt gekomen om onderzoeks- en preventie inspanningen meer te richten op risicojongeren met een verontrustend hoog middelengebruik. De beschikbare preventie programma’s voor deze groepen zijn schaars en onvoldoende onderzocht.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Clinical Child and Family Psychology Review. 
Lees hier de abstract van het artikel.

Vermeulen-Smit, E., Verdurmen, J. E. E., & Engels, R. C. M. E. (2015). The Effectiveness of Family Interventions in Preventing Adolescent Illicit Drug Use: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Clinical Child and Family Psychology Review, 1-22. DOI: 10.1007/s10567-015-0185-7

Meer informatie 
Evelien Vermeulen-Smit (evermeulen@trimbos.nl).

Zie ook: 
Vermeulen-Smit, E. Kepper, A., Monshouwer, K. (2015). The Effectiveness of Interventions in Special Education, Residential Youth Care and Juvenile Justice Centers in Preventing Adolescent Substance Use: A Systematic Review.ISSBD Bulletin, 67 (1), 10-22.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)