Nieuws |

Gemiddelde THC-gehaltes hasj en wiet stabiel, maar spreiding is groot

De gemiddelde THC-gehaltes van wiet en hasj uit Nederlandse coffeeshops wijken dit jaar niet significant af van die van vorig jaar. De spreiding van CBD- en THC-gehaltes in met name nederwiet is wel erg groot. Dit blijkt uit de 22e THC-monitor van het Trimbos-instituut.

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks in opdracht van het ministerie van VWS het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Voor deze monitor werden in een steekproef van 50 van de 570 Nederlandse coffeeshops cannabismonsters gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de populairste (=meest verkochte) nederwiet 14,6%, hetgeen precies gelijk is aan de waarde uit 2020. Nederwiet is wiet die verondersteld wordt in Nederland te zijn geproduceerd. Naast de populairste nederwiet werd ook de (verondersteld) sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 17,0% THC. Buitenlandse hasjiesj bevatte gemiddeld 24,3% THC, hasjiesj gemaakt van nederwiet 21,0% en wiet uit het buitenland 4,0%.

Gemiddeld percentage THC in cannabisproducten, van 2000 – 2021

Stabilisatie THC-gehaltes

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling. Vanaf 2013 was er wederom sprake van een lichte stijging, maar al snel werd de dalende trend weer opgepakt. Er lijkt de laatste 2-3 jaar sprake van een stabilisatie van de THC-gehaltes in nederwiet. Eenzelfde beeld is te zien voor de voor de geïmporteerde hasj, die de laatste jaren steeds sterker werd maar de laatste 2-3 jaar ook stabiliseert.

CBD-gehaltes nederwiet blijven laag, maar spreiding is groot

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat zeer lage hoeveelheden CBD (de meeste monsters bevatten slechts 0,1%). Dit jaar was de spreiding van de gehaltes CBD (en THC) erg groot: er werden verscheidene monsters gevonden met zeer weinig THC maar normale tot hoge concentraties CBD. Geïmporteerde hasj bevat aanmerkelijk meer CBD dan nederwiet (mediaan 2,2%). Het CBD-gehalte van geïmporteerde hasj is wel flink lager dan vorig jaar (6,7%). Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door een verdere overstap van traditionele methodes voor het maken hasj, naar methodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nederwietachtige planten met weinig CBD.

Prijzen ook stabiel

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop wijken niet significant af van vorig jaar. Voor een gram van de populairste nederwiet moest €11,70 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld €11,74 en voor een gram van de sterkste nederwiet moest gemiddeld €14,21 worden betaald.

Pieter Oomen
Drugsonderzoeker