Geef je op voor de bijeenkomst zorg voor migranten met psychotische klachten

Geef je op voor de bijeenkomst zorg voor migranten met psychotische klachten

Op vrijdag 26 juni wordt op het Trimbos-instituut een landelijke bijeenkomst georganiseerd om hulpverleners te helpen hun zorgverlening beter af te stemmen op patiënten met een migrantenachtergrond en (een vermoeden op) schizofrenie. Aan de orde komen thema's als: een vruchtbare relatie aangaan bij culturele verschillen, etnische verschillen in de

Dit alles in het kader van het nieuw ontwikkelde Cultuursensitief Addendum bij de Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie.

Presentatie Addendum 

Het Addendum is gemaakt door het Trimbos-instituut in samenwerking met afgevaardigden van verschillende beroepsverenigingen onder voorzitterschap van psychiater Natalie Veen (GGZ-Delfland). Op de bijeenkomst wordt het Addendum gepresenteerd. De bijeenkomst is bedoeld voor huisartsen, POH-GGZ en hulpverleners uit de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ, zodat zij meteen kennis kunnen maken met de specifieke benadering en knelpunten.

Cultureel interview

Er wordt kort stilgestaan bij de inhoud van de Richtlijn Schizofrenie en hoe de hulpverlening aan migranten verbeterd kan worden. Ook wordt door professor transculturele psychiatrie Frank Kortmann ingegaan op hoe je als hulpverlener een goede relatie kunt opbouwen met de patiënt en zijn of haar naasten. Een van de middelen die daarvoor kan worden ingezet is het zogenoemde ‘cultureel interview’ – een manier van interviewen waarbij de rol van de migrantenachtergrond expliciet gemaakt wordt. Verder zal de voorzitter van de afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP Mario Braakman bijwerkingen van antipsychotica aan de orde brengen: waar zijn bepaalde migranten groepen gevoeliger voor, hoe ontdek je dit en welke voorzorgsmaatregelen kan je nemen.

Het project is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Fonds NutsOhra.

Meer informatie 

 Mathhijs Oud (projectleider), moud@trimbos.nl

Meer over dit thema