Evaluatie Drugs Strategie en Actieplan Luxemburg

Evaluatie Drugs Strategie en Actieplan Luxemburg

Het Trimbos-instituut evalueerde in samenwerking met CVO Research & Consultancy het Drugs Strategie en Actieplan 2010 - 2014 van Luxemburg. Dit gebeurde in opdracht van het Luxemburgse Ministerie van Gezondheid.

Verantwoordelijk voor het onderzoek waren Franz Trautmann (†) bij het Trimbos-instituut en Richard Braam bij CVO Research & Consultancy. In 2009 maakte het Trimbos-instituut al eens een evaluatie van het Luxemburgse drugsbeleid.

Met behulp van desk research, een vragenlijst aan de belangrijkste stakeholders en face to face interviews zijn de resultaten van de Drugs Strategie en het Actieplan in kaart gebracht. Aandachtspunten waren de gestelde prioriteiten, de condities, de resultaten en het proces van beleid en implementatie.

SWOT analyse en aanbevelingen
Belangrijk element in dit proces was een SWOT analyse waarbij de sterke en de zwakke kanten van het Strategie en Actieplan op een rij werden gezet. Ook de kansen, de bedreigingen en de belemmeringen voor de implementatie van het beleid zijn onder de loep genomen. De resultaten van deze analyse werden vervolgens voorgelegd aan een focusgroep van stakeholders. Op grond van de uitkomsten van de discussies in de focusgroep worden in het rapport een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het nieuwe Drug Strategie en Actieplan.

Het rapport Evaluation of the Governmental Strategy and Action Plan 2010-2014 of Luxembourg regarding the fight against drugs and addictions is te downloaden via onderstaande link.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)