Nieuws |

Europese scholieren roken en drinken minder vaak, zorgen om cannabisgebruik

Europese scholieren roken en drinken minder vaak

Europese jongeren roken net als Nederlandse jongeren minder vaak. Het alcoholgebruik onder jongeren in Europa is, net als in Nederland, in de meeste landen stabiel. Het cannabisgebruik ligt in Nederland relatief hoog. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde ESPAD-cijfers 2019.

Alcohol en tabak

Qua alcoholgebruik nemen Nederlandse jongeren een 13e plaats in als het gaat om hoe vaak ze de afgelopen maand alcohol hebben gedronken (6,5 keer). Voor wat betreft de hoeveelheid gedronken alcohol ‘stijgen’ ze echter naar plek 3 (6,6 cl pure alcohol op de laatste dag waarop gedronken is). Alleen Deense (8,8) en Noorse (6,7) jongeren scoren hier hoger.

Voor wat betreft het dagelijks roken bungelen de Nederlandse jongeren juist onderaan de ranglijst: hier nemen ze plek 30 in van de 35 deelnemende landen. In Bulgarije wordt met 22% het vaakst dagelijks gerookt door scholieren, tegen 5,3 % in Nederland. De verkrijgbaarheid van tabak wordt in Nederland door iets meer jongeren (63%) als (heel) gemakkelijk gezien dan gemiddeld in Europa (60 %).

Cannabis

Nederlandse jongeren voeren voor wat betreft ooit-gebruik van cannabis de bovenste regionen van de ranglijsten aan. 22% van de Nederlandse jongeren heeft ooit cannabis gebruikt. Dat ligt ruim boven het Europese gemiddelde van 16%. Voor het gebruik in de afgelopen 30 dagen staan Nederlandse jongeren met 13% op plek 3 en scoren alleen Italië en Frankrijk hoger. De helft (51%) van de Nederlandse jongeren zegt bovendien dat het (heel) makkelijke is om aan cannabis te komen. Dat is ver boven het Europese gemiddelde van 32%. Qua hoog risicogebruik scoren onze scholieren met 5,1 % op plek 11 ook relatief hoog.

Overige drugs

Ook niet nieuw is dat het percentage Nederlandse scholieren dat ooit xtc-heeft gebruikt met 3,5% boven het gemiddelde van 2,3% ligt, en dat we qua makkelijke verkrijgbaarheid ook relatief hoog scoren.

Voor overige drugs, zoals amfetamine, methamfetamine, cocaïne, crack en LSD zitten de Nederlandse jongeren juist onder het gemiddelde. En voor wat betreft het gebruik van NPS in het laatste jaar scoren we juist heel laag, en staan we 4e van onder met 1,1%. Tsjechië scoort hier het hoogste met 4,9%.

  • Het volledige rapport is te downloaden via espad.org

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

Sinds 1999 levert het Trimbos-instituut de Nederlandse data voor de European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). In het najaar van 2019 zijn de vragenlijsten afgenomen voor deze 7e ESPAD-rapportage. In totaal hebben 99 647 scholieren van 15/16 jaar uit 35 Europese landen de vragenlijst ingevuld, waarvan 1288 uit Nederland. Hiermee wordt een beeld geschetst van het middelengebruik van Europese jongeren, kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen landen en kunnen trends worden gesignaleerd. | Meer info

Karin Monshouwer
Senior projectmedewerker Epidemiologie